Vitovent 300-F – ventilera med värmepumpen


Dra nytta av följande fördelar

  • Modern hemteknik anpassad för kombination med kompakta luft/vatten- eller brine/luftvärmepumpar
  • Flexibel bostadsventilation för lågenergihus och passivhus
  • Upp till 98 procent av värmen i inneluften återvinns
  • Effektivt F7-pollenfilter – fördelaktigt för allergiker
  • Bekväm reglering via en ansluten värmepump
Rekommenderat

Lokala Viessmann partner

Kontakt med lokal Viessmann partner för offert, installation eller service

Vitocal_222-S_242-S_Vitovent_300-F.jpg

Ideal kombination: Effektiv värmepump och effektiv bostadsventilation

Bostadsventilationsutrustningen Vitovent 300-F är det ideala komplementet till Viessmanns värmepumpar. De kombinerbara utrustningarna har en värmeeffekt på mellan 3 och 10,6 kW och kräver väldigt lite plats. Denna kombination rekommenderas särskilt för lufttemperering.

Ventilationsutrustningen är direkt kopplad till värmepumpen. Det räcker därför att göra två hål i väggen för luftledningen. Alla inställningar kan göras antingen via värmepumpens reglerutrustning, en gemensam fjärrkontroll eller via Vitotrol App på en smartphone. Därmed anpassas driften av värmepumpen och ventilationen automatisk efter varandra. Det går även att välja eftervärmning av luften.

Via värmeväxlaren återvinner Vitovent 300-F upp till 98 procent av värmen i frånluften och kan därigenom värma den inkommande uteluften utan att behöva ytterligare energi.

Produktinfo värmepumpar

Solenergi sänker energikostnaderna

Om man använder värmepumparna Vitocal 343-G eller Vitocal 242-S kan man direktansluta solfångare för varmvattenuppvärmningen. Tack vare den integrerade solvärmefunktionen för tappvarmvattenuppvärmning med solvärme kan energikostnader sparas in.

> Produktinfo solfångare

Slutligen bidrar användningen av egenproducerad ström via ytterligare en solcellsanläggning till ännu mer energibesparing.

> Produktinfo solcellsmoduler

Produkten i genomskärning

Översikt

Luftflöde
upp till 280 m³/h
Energieffektivitetsklass enligt EU-förordningen nr. 1254/2014
energieeffizienklasse.png
Tidsstyrning : A • Central behovsstyrning: A • Lokal behovsstyrning: A +
Lämplig för bostäder
upp till ca 210 m²
Värmeåtervinningsgrad
upp till 98 %
Användningsområde
Enfamiljshus eller lägenheter | Nybyggnation
Monteringssätt
Uppställning på golv
Fler egenskaper
Styrning med värmepumpregleringen Vitotronic 200, typ WO1C, med fjärrkontroll (tillbehör till värmepump) eller Vitotrol App. Automatisk bypass för naturlig svalka. Systemkombination med värmepump.
Vitovent-300-F-Schnitt.png

Bostadsventilationsutrustning plus värmepump – perfekt som systemkombination för nybyggnation

Bostadsventilationsutrustningen Vitovent 300-F i kombination med en luft/vatten- eller en brine-/vattenvärmepump* förenar fördelarna med en integrerad enhet och flexibiliteten hos Viessmanns värmepumpar. De kombinerbara värmepumparna har en värmeeffekt mellan 3,0 och 10,6 kW. Systemet kan användas på bostadsytor på upp till ca 210 m².

* Vitovent 300-F kan kombineras med värmepumparna Vitocal 222-S/242-S, 200-A, 222-G/242-G, 333/343-G, 300-A (301.B11 och B14), 200-G, 300-G (301.B06 och B17), 350-G (351.A07) och Vitocaldens 222-F.

 

Vitovent-300-F-Schema.png