Vitovent 300-W – det högeffektiva bostadsventilationssystemet


Dra nytta av följande fördelar

  • Behagligt och hälsosamt inomhusklimat
  • Reducerad luktbelastning
  • Fuktighetsutjämning förhindrar mögelangrepp och skador på byggnaden
  • Filtrering av uteluften – viktigt för allergiker
  • Bekväm reglering via en direkt ansluten fjärrkontroll


Vädring nästan helt utan energiförlust

Bostadsventilationssystemet Vitovent 300-W arbetar ytterst energisnålt. Under den kalla tiden på året använder den högeffektiva värmeväxlaren använder upp till 93 procent av värmen i frånluften till att värma inkommande friskluft.

Det inbyggda elektriska förvärmningsbatteriet garanterar att driften av Vitovent 300-W är helt frostfri, även vid låga utetemperaturer.

Den fjärrkontroll som ingår möjliggör en bekväm reglering av ventilationsutrustningen från bostaden.


Starka argument för bostadsventilationssystem

Det har gjorts stora framsteg inom energibesparing vid bostadsbyggande. Värmebehovet för ett gammalt enfamiljshus ligger på cirka 200 kWh/m² och år. Samtidigt behöver ett nybygge idag endast runt 70 kWh/m²/år tack vare nya effektiva sätt att isolera.

Detta låga energibehov talar för installation av en bostadsventilation: Den ger frisk luft, ett behagligt inomhusklimat och håller oljud borta. Dessutom skyddar den byggnaden, sparar energi och är skonsam mot miljön.

Rekommenderat

Lokala Viessmann partner

Kontakt med lokal Viessmann partner för offert, installation eller service

Produkten i genomskärning

Översikt

Luftflöde
upp till 300 m³/h (typ HR A300)/400 m³/h (typ HR A400)
Energieffektivitetsklass enligt EU-förordningen nr. 1254/2014
energieeffizienklasse.png
Tidsstyrning : A • Central behovsstyrning: A • Lokal behovsstyrning: A +
Lämplig för bostäder
upp till ca 230 m²
Värmeåtervinningsgrad
upp till 93 %
Användningsområde
Enfamiljshus eller lägenheter | Nybyggnation
Monteringssätt
Väggmontering
Fler egenskaper
Enkel reglering med direktansluten fjärrkontroll (leveransomfattning). Automatisk bypass för naturlig svalka. Integrerat elektriskt förvärmningsbatteri för genomgående frostfri drift även vid låga utetemperaturer.
Vitovent-300-W-Schnitt.png

Vitovent-300-C-Bedienung.png

Styrning via fjärrkontroll (ingår i leveransen)

På fjärrkontrollen kan olika tidsprogram ställas in för att anpassa bostadens ventilationssystem efter behoven.