Värmepump med uppvärmning från luften

Luft/Vatten-Värmepump

Värme från Luften

[1] Vitocal Värmepump
[2] Varmvattenberedare
[3] Ackumulatortank