Vitocal 300-A – effektiv och elegant


Dra nytta av följande fördelar
 

  • Luft/vattenvärmepump i modern design
  • Låga elkostnader under löpande drift
  • Förberedd för anslutning av en solcellsanläggning
  • Bekväm tappvarmvattenuppvärmning tack vare hög effekt
  • Enkel manövrering via mobila enheter som smartphones och surfplattor
  • Energieffektivitetsklass: A++ *
*vid lågtemperaturanvändning (35 °C)


Solel minskar driftskostnaderna

Luft/vattenvärmepumpen Vitocal 300-A drar blickarna till sig. Den ställs upp i trädgården och använder den värme som finns gratis i den omgivande luften. Pumpen är särskilt designad för modernisering av enfamiljshus.

Vitocal 300-A är väldigt tyst redan i normal drift. På natten reduceras fläktljudet ytterligare tack vare ett lågt varvtal.

El från den egna solcellsanläggningen kan användas för att driva de elektriska komponenterna och minskar då de redan låga driftskostnaderna.


Behaglig kyla på sommaren

Vitocal 300-A är redan förberedd för reversibel drift som möjliggör kylning av rummen under de varma årstiderna.

Konvektorer eller ytkylsystem skapar då ett behaglig inomhusklimat även vid högsommartemperaturer.

Rekommenderat

Lokala Viessmann partner

Kontakt med lokal Viessmann partner för offert, installation eller service

Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 300-A

Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 300-A

Die Vitocal 300-A macht nicht nur durch ihr modernes Design auf sich aufmerksam. Mit einer maximalen Vorlauftemperatur von bis zu 65 °C zum Heizen und zur komfortablen Trinkwassererwärmung empfiehlt sich das Gerät vor allem für die Modernisierung von Ein- und Zweifamilienhäusern.

Vitocal 300-A arbeitet äußerst effizient und erreicht hohe Jahresarbeitszahlen. Im laufenden Betrieb fallen lediglich geringe Stromkosten an.

Flexibel und besonders leiser Betrieb

Die Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 300-A wird außerhalb des Gebäudes aufgestellt und nutzt die kostenlose Umgebungsluft als Wärmequelle. Mit einem drehzahlgeregelten Gleichstromventilator (EC-Ventilator), dem modulierenden Verdichter sowie der schalloptimierten Gerätekonstruktion mit Mantelstrom-Luftführung ist die Wärmepumpe mit einem maximalen Schallleistungspegelvon nur 54 dB(A) besonders leise. In den Nachtstunden kann die Lüfterdrehzahl zusätzlich reduziert werden.

Hoher COP-Wert für zuverlässige Wärmeversorgung

Der drehzahlgeregelte Scrollverdichter mit bürstenlosem Permanentmagnetmotor und Dampfeinspritzung sowie das elektronische Biflow-Expansionsventil tragen zu einem hohen COP-Wert nach EN 14511 von bis zu 5,0 (Luft 7 °C/Wasser 35 °C) bei. Durch die Dampfeinspritzung wird die Effizienz besonders bei höheren Vorlauftemperaturen verbessert. In Sachen Wärmeversorgung ist die Vitocal 300-A zuverlässig und senkt besonders im Teillastbetrieb die Betriebskosten deutlich.

Im Sommer einfach kühlen

Die Vitocal 300-A ist bereits für den reversiblen Betrieb zur Kühlung der Räume in der warmen Jahreszeit vorbereitet. Konvektoren oder Flächenkühlsysteme schaffen dann bei hochsommerlichen Temperaturen ein behagliches Raumklima.

Vorbereitet für die Nutzung von Photovoltaik-Strom und Smart Grid

Zusätzliche Einsparungen bei den Betriebskosten werden durch die Anbindung einer Photovoltaik-Anlage möglich. Der selbst erzeugte Strom kann zum Beispiel für den Betrieb der Vitocal 300-A verwendet werden. Zusätzlich ist die Vitocal 300-A vorbereitet für Smart Grid (intelligente Einbindung von Verbrauchern in die Stromversorgungsnetze).


EHPA Gütesiegel

EHPA Gütesiegel

Das EHPA Gütesiegel dient als Nachweis des COP (Coefficient of Performance) für die Förderung nach Marktanreizprogramm.

Die Deutsche EHPA Gütesiegelkommission bescheinigt, dass die Viessmann Wärmepumpe Vitocal 300-A die Anforderungen des Gütesiegelreglements der EHPA erfüllt.

Reglering Vitotronic 200

Användarvänlig

Överskådlig, enkel hantering, intelligent. Vitotronic regleringen har den perfekta kombinationen av enkel hantering med snabba och avancerade funktioner för alla typer av värmesystem.

Uppkopplad

Regleringen Vitotronic 200 kan med fördel kopplas samman med Vitotrol Appen via smartphone eller tablet.

Vitoconnect 100 hanterar anslutningen

För styrning via appen är installation av Vitoconnect 100 nödvändig. Alla nyare produkter från 2010 och framåt krävs för att denna skall kunna installeras.

Vitoconnect 100
ViCare App & Vitotrol Plus App

ViCare Appen

ViCare appen gör att användaren via smartphone kan styra sitt värmesystem. Aktuell driftstatus visas alltid, och i händelse av fel kan man snabbt och enkelt kontakta den förinprogrammerade installatören eller servicepartnern.

Vitotrol Plus Appen

Vitotrol Plus Appen gör att man kan fjärrstyra sitt värmesystem. Den används för att ändra och justera i de installerade programmen, börvärden och tidsprogram. Den visar även drift och förbrukningsdata. Även hur mycket solenergi man har fått till godo i systemet.

fernbedienungen.jpg

Anpassade till varandra: systemteknik

”Helheten är större än summan av delarna.” I enlighet med denna princip erbjuder Viessmann inte bara separata uppvärmningskomponenter som motsvarar Viessmanns höga standard när det kommer till kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet. Samtliga produkter är dessutom integrerade i och avpassade för ett komplett system, där alla komponenter passar perfekt ihop. För bara perfekt samspel mellan systemintegrerade komponenter kan utnyttja den innovativa spjutspetsteknikens fulla potential.

Viessmanns systemteknik omfattar allt det som behövs för en tillförlitlig och ekonomisk uppvärmning. Från Vitotronic reglerutrustning med trådlös styrning och den effektiva varmvattenberedaren Vitocell för högsta varmvattenkomfort, ända till högkvalitativa solfångaranläggningar för kostnadseffektiv kompletterande uppvärmning.

Produkten i genomskärning

Översikt

Värmeeffekt (kW)
7 till 8,5 kW
COP vid värmedrift
upp till 5,0 (luft 7 °C/vatten 35 °C)
Energieffektivitetsklass enligt EU-förordning 811/2013 uppvärmning, genomsnittliga klimatförhållanden - lågtemperaturanvändning (35 °C) / medeltemperaturanvändning (55 °C)
energieeffizienklasse.png
A++ / A++
Användningsområde
icon-wohngebaeude.png
Enfamiljshus, nybyggnation och modernisering
Manövrering
icons-vitotrol-app.gif
Vitotronic 200 reglering med klartext- och grafikdisplay, kan styras via Vitotrol App
Varmvattenberedning
Ytterligare en varmvattenberedare krävs för större varmvattenbekvämlighet.
Fler egenskaper
Reversibel luft/vattenvärmepump för uppvärmning och kylning, uppställning utomhus.
Vitocal-300-A-rund-Schnitt.png