Vitocal 350-A – utmärkt för modernisering


Dra nytta av följande fördelar

  • På grund av de höga framledningstemperaturerna är den rekommenderad för modernisering
  • Lämpad för uppställning inomhus och utomhus
  • Extra tyst drift på natten tack vare reducerat fläktvarvtal
  • Hög tappvarmvattenkomfort med temperaturer på upp till 55 °C
  • Kan kaskadkopplas med upp till fem värmepumpar
  • Energieffektivitetsklass A++ *
*Energieffektivitetsklass enligt EU-förordning nr 811/2013 uppvärmning, genomsnittliga klimatförhållanden – lågtemperaturapplikation (W35)
 


Går bra ihop med äldre värmeanläggningar

Luft/vattenvärmepumpen Vitocal 350-A använder den värme som finns gratis i den omgivande luften. Den innovativa elektroniken ger hög effektivitet och en tappvarmvattentemperatur från 35 °C även vid en utetemperatur på 2 °C .

Därtill kommer även en hög framledningstemperatur som är nödvändig vid användning ihop med klassiska värmeelement. För bättre värmeutnyttjande vid moderniseringen rekommenderas att byta ut enstaka radiatorer mot lågtemperaturradiatorer.


Uppställning utomhus sparar plats

Vitocal 350-A kan antingen installeras inomhus eller utomhus. Värmepumpens radialfläkt har tre inställningssteg och arbetar mycket tyst. Den strömningstekniskt optimerade luftledningen och det ljuddämpade höljet gör pumpen väldigt tyst. Vid nattdrift reducerar luftreglerutrustningen varvtalen och minskar driftsljudet ytterligare.

Vid uppställning utomhus erbjuder Viessmann tillbehör för transport av värmen till huset som är perfekt anpassade till varandra och från samma tillverkare.

Rekommenderat

Lokala Viessmann partner

Kontakt med lokal Viessmann partner för offert, installation eller service

Wärmepumpe Vitocal 350-A

Wärmepumpe Vitocal 350-A

Die Vitocal 350-A Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Nenn-Wärmeleistungen von 10,6 bis 18,5 kW (bei Luft 2 °C/Wasser 35 °C) ist eine Hochtemperatur-Wärmepumpe, die aufgrund der Dampfzwischeneinspritzung im Verdichtungsprozess (EVI-Zyklus) sehr hohe Vorlauftemperaturen von bis zu 65 °C erreicht. Damit bietet sich die Vitocal 350-A insbesondere für die Modernisierung oder beim Wunsch nach hohem Trinkwasserkomfort an.

Die Regelung Vitotronic 200 verfügt über eine integrierte Kaskadenfunktion für bis zu fünf Luft/Wasser-Wärmepumpen. Dann sind bei hohem Wärmebedarf kumulierte Heizleistungen bis zu 92,5 kW möglich.

RCD-System für besonders hohe Effizienz

Das elektronische Expansionsventil und das RCD-System sorgen auch bei der Vitocal 350-A ganzjährig für besonders hohe Effizienz. Die Vitocal 350-A bietet für Luft/Wasser-Wärmepumpen eine hohe Leistungszahl bis zu 3,6 (nach EN 14511 bei Luft 2 °C/Wasser35 °C). Daraus resultieren hohe Jahresarbeitszahlen und sehr niedrige Betriebskosten.

Platzsparende Montage durch Außenaufstellung

Die Vitocal 350-A kann wahlweise im Haus oder außerhalb installiert werden. Der dreistufige Radialventilator der Wärmepumpe arbeitet besonders geräuscharm. In Verbindung mit der strömungstechnisch optimierten Luftführung und dem schallgedämmten Gehäuse ist die Vitocal 350-A sehr leise. Darüber hinaus werden im Nachtbetrieb durch die stufige Lüfterregelung die Drehzahlen und damit die Geräuschemissionen nochmals reduziert.

Ideal für die Modernisierung

Mit der Vitocal 350-A Luft/Wasser-Wärmepumpe wird das Modernisieren leicht gemacht: Durch die hohen Vorlauftemperaturen von bis zu 65 °C, bei minus 10 °C, ist die Vitocal 350-A für den Einsatz in älteren Heizungsanlagen mit vorhandenen Radiatoren geeignet. Um die Effizienz der gesamten Heizungsanlage zu steigern empfiehlt es sich jedoch einzelne Heizkörper durch Tieftemperatur-Heizkörper zu ersetzen.

Hoher Warmwasserkomfort

Die höhere Vorlauftemperatur erlaubt je nach Anlagenausführung eine Wassertemperatur von bis zu 55 °C im Warmwasserspeicher. Dadurch bietet die Vitocal 350-A einen besonders hohen Trinkwasserkomfort. Die hohe Vorlauftemperatur von 65 °C erreicht die Vitocal 350-A auch noch bei Außentemperaturen von minus 10 °C.

RCD garantiert effizienten Betrieb

RCD steht für Refrigerant Cycle Diagnostic. Es ist in der Vitocal 350-A für die permanente Überwachung des Kältekreises zuständig. Damit sorgt das System in Verbindung mit dem elektronischen Expansionsventil (EEV) für höchste Effizienz an jedem Betriebspunkt. Daneben werden wichtige Betriebsparameter gespeichert und bei Bedarf für Diagnose, Optimierung, Energiebilanzierung und zur Berechnung der Jahresarbeitszahl (JAZ) herangezogen.

Komplett perfekt

Bei der Außenaufstellung der Wärmepumpe muss die Wärme ins Haus „transportiert“ werden. Dafür ist auf die Systemkompetenz von Viessmann in Sachen Heizung Verlass. Alle für die Erdverlegung benötigten Rohrsysteme sowie das komplette Zubehörprogramm kommen aus einer Hand und sind perfekt aufeinander abgestimmt.

EHPA Gütesiegel

EHPA Gütesiegel

Das EHPA Gütesiegel dient als Nachweis des COP (Coefficient of Performance) für die Förderung nach Marktanreizprogramm.

Die Deutsche EHPA Gütesiegelkommission bescheinigt, dass die Viessmann Wärmepumpe Vitocal 350-A die Anforderungen des Gütesiegelreglements der EHPA erfüllt.

Reglering Vitotronic 200

Användarvänlig

Överskådlig, enkel hantering, intelligent. Vitotronic regleringen har den perfekta kombinationen av enkel hantering med snabba och avancerade funktioner för alla typer av värmesystem.

Uppkopplad

Regleringen Vitotronic 200 kan med fördel kopplas samman med Vitotrol Appen via smartphone eller tablet.

Vitoconnect 100 hanterar anslutningen

För styrning via appen är installation av Vitoconnect 100 nödvändig. Alla nyare produkter från 2010 och framåt krävs för att denna skall kunna installeras.

Vitoconnect 100
ViCare App & Vitotrol Plus App

ViCare Appen

ViCare appen gör att användaren via smartphone kan styra sitt värmesystem. Aktuell driftstatus visas alltid, och i händelse av fel kan man snabbt och enkelt kontakta den förinprogrammerade installatören eller servicepartnern.

Vitotrol Plus Appen

Vitotrol Plus Appen gör att man kan fjärrstyra sitt värmesystem. Den används för att ändra och justera i de installerade programmen, börvärden och tidsprogram. Den visar även drift och förbrukningsdata. Även hur mycket solenergi man har fått till godo i systemet.

fernbedienungen.jpg

Anpassade till varandra: systemteknik

”Helheten är större än summan av delarna.” I enlighet med denna princip erbjuder Viessmann inte bara separata uppvärmningskomponenter som motsvarar Viessmanns höga standard när det kommer till kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet. Samtliga produkter är dessutom integrerade i och avpassade för ett komplett system, där alla komponenter passar perfekt ihop. För bara perfekt samspel mellan systemintegrerade komponenter kan utnyttja den innovativa spjutspetsteknikens fulla potential.

Viessmanns systemteknik omfattar allt det som behövs för en tillförlitlig och ekonomisk uppvärmning. Från Vitotronic reglerutrustning med trådlös styrning och den effektiva varmvattenberedaren Vitocell för högsta varmvattenkomfort, ända till högkvalitativa solfångaranläggningar för kostnadseffektiv kompletterande uppvärmning.

Produkten i genomskärning

Översikt

Värmeeffekt (kW)
10,6 till 18,5 kW
COP vid värmedrift
upp till 3,6 (vid luft 2 °C/vatten 35 °C)
Energieffektivitetsklass enligt EU-förordning 811/2013 uppvärmning, genomsnittliga klimatförhållanden - lågtemperaturanvändning (35 °C) / medeltemparaturanvändning (55 °C)
energieeffizienklasse.png
10,6 kW: A++ / A+ | 14,5 und 18,5 kW: A+ / A+
Användningsområde
icon-wohngebaeude.png
Enfamiljshus, nybyggnation och modernisering
Manövrering
icons-vitotrol-app.gif
Vitotronic 200 reglering med klartext- och grafikdisplay, kan styras via Vitotrol App
Varmvattenberedning
Ytterligare en varmvattenberedare krävs för större varmvattenbekvämlighet.
Fler egenskaper
Särskilt lämplig för modernisering med framledningstemperatur upp till 65 °C, även vid vintertemperaturer.
Vitocal_350-A_Aussenaufstellung_Schnitt.png