Vitocal 200-S – Ett extremt tyst, effektiv och prisvärt alternativ

 

Dra nytta av följande fördelar
 

  • Mycket effektiv - COP upp till 5,0
  • Extremt tyst - 35 dB(A) vid 3 meters avstånd
  • Reversibel drift för värme och kyla
  • Optimerad användning av egenproducerad el
  • Energieffektivitetsklass:
    Värmeeffekt 3,0 till 5,6 kW: A++/A+ *
    Värmeeffekt: 7,7 till 9,06 kW: A++/A++ *
*enligt EU-förordning nr 811/2013 uppvärmning, genomsnittliga klimatförhållanden, lågtemperaturapplikation (35 °C)/mediumtemperaturtillämpning (55 °C)
 


Tyst och effektiv

Vitocal 200-S är en luft/vattenvärmepump i split-utförande som på ett effektivt och tyst sätt tar tillvara den energi som finns i uteluften och producerar en temperaturnivå lämplig för uppvärmning. Energin den ger ifrån sig är tre till fyra gånger mer än vad som används för drift.

Värmepumpen finns i två utföranden. Som ett rent värmesystem eller med reversibel drift för värme och kyla. Man kan med fördel använda värmepumpen tillsammans med ett bostadsventilationssystem, vilket möjliggör en komfortabel temperatur i huset både sommmar och vinter.

Vitocal 200-S lämpar sig för nybyggnation eller för modernisering. För högre effekter kan flera Vitocal 200-S kaskadkopplas.

Rekommenderat

Lokala Viessmann partner

Kontakt med lokal Viessmann partner för offert, installation eller service

Split luft/vatten värmepump Vitocal 200-S

Luft-vatten värmepump Vitocal 200-S i splitt utförande

Split-värmepumpen Vitocal 200-S använder den gratis energi som finns i uteluften. Den finns i många olika effektområden och kan även användas för kylning.

Extremt tysta uteenheter

De nya utomhusenheterna är inte bara en fröjd för ögonen med sin tidslösa desig, utan fokus har varit att ta fram en produkt som har hög kvalitet, prestanda och funktionalitet med kvalitetsstämpeln – Made in Germany.

Tack vare avancerad akustisk design (AAD) är de extremt tysta, vilket gör att de även kan installeras i radhus som står tätt.

Konstruktionen minimerar risken för stomljud

Uteenheten är konstruerad så att vibrationer .absorberas i flera steg för att minimera risken att stomljud fortplantar sig in i fastigheten. Även valet av ingående komponenter är gjorda med hänsyn till detta. Till uteenheterna finns matchande benställning.

Endast 35 dB(A) vid 3 meters avstånd

Tack vare avancerad akustisk design (AAD) är utomhusenheten extremt tyst med 35 dB(A) vid 3 meter avstånd i nattläge (gäller modellerna 4 till 8 kW), vilket gör att de utan problem kan installeras även i radhusområden.

Avancerad avvibrering

Avvibrerad med avancerad dubbel upphängning av kompressordelen samt en aukustiskt optimerad konstruktion reducerar möjligheterna till vibrationer och stomljud i fastigheten.

Hög effektivitet – COP: upp till 5,0 vid A7/W35

Med noga utvalda och dimensionerade komponenter som t.ex varvtalsstyrd scroll-kompressor, assymetrisk plattvärmeväxlare och en stor förångare har man sett till att få en värmepump med hög effektivitet med ett COP värde på upp till 5,0 vid A7/W35.

Lämplig för tätbebyggelse/radhus

Extremt tyst med Avancerad Akustisk Design

Den nya avancerade akustiska designen (AAD) ger en extremt tyst drift. Vitocal 200-S är därför särskilt lämpad för installation i tätbebyggda områden med radhus och liknande.

EHPA Kvalitetsstämpel

EHPA Kvalitetsstämpel

EHPA märkningen är ett bevis på att COP (Coefficient of Performance) främjar marknadens incitamentsprogram.

Den Tyska EHPA märkningskommisionen intygar att Viessmann Värmepumpen Vitocal 300-G uppfyller kraven för EHPA kvalitetsmärkningens regler.


Reglering Vitotronic 200

Användarvänlig

Överskådlig, enkel hantering, intelligent. Vitotronic regleringen har den perfekta kombinationen av enkel hantering med snabba och avancerade funktioner för alla typer av värmesystem.

Uppkopplad

Regleringen Vitotronic 200 kan med fördel kopplas samman med Vitotrol Appen via smartphone eller tablet.

Vitoconnect 100 hanterar anslutningen

För styrning via appen är installation av Vitoconnect 100 nödvändig. Alla nyare produkter från 2010 och framåt krävs för att denna skall kunna installeras.

Vitoconnect 100
ViCare App & Vitotrol Plus App

ViCare Appen

ViCare appen gör att användaren via smartphone kan styra sitt värmesystem. Aktuell driftstatus visas alltid, och i händelse av fel kan man snabbt och enkelt kontakta den förinprogrammerade installatören eller servicepartnern.

Vitotrol Plus Appen

Vitotrol Plus Appen gör att man kan fjärrstyra sitt värmesystem. Den används för att ändra och justera i de installerade programmen, börvärden och tidsprogram. Den visar även drift och förbrukningsdata. Även hur mycket solenergi man har fått till godo i systemet.

Perfekt matchande systemteknik

Anpassade till varandra: systemteknik

”Helheten är större än summan av delarna.” I enlighet med denna princip erbjuder Viessmann inte bara separata uppvärmningskomponenter som motsvarar Viessmanns höga standard när det kommer till kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet. Samtliga produkter är dessutom integrerade i och avpassade för ett komplett system, där alla komponenter passar perfekt ihop. För bara perfekt samspel mellan systemintegrerade komponenter kan utnyttja den innovativa spjutspetsteknikens fulla potential.

Viessmanns systemteknik omfattar allt det som behövs för en tillförlitlig och ekonomisk uppvärmning. Från Vitotronic reglerutrustning med trådlös styrning och den effektiva varmvattenberedaren Vitocell för högsta varmvattenkomfort, ända till högkvalitativa solfångaranläggningar för kostnadseffektiv kompletterande uppvärmning.

Produktinformation inomhusenheten

Översikt

Värmeeffekt (kW)
5,7 till 14,7 kW
COP värme
Upp till 5,0 (A7/W35) och upp till 4,2 (A2/W35) enligt EN 14511
Energieffektivitetsklass enligt EU-förordning 811/2013 uppvärmning, genomsnittliga klimatförhållanden, lågtemperatur (35 °C) ) / medeltemperaturanvändning (55 °C)
energieeffizienklasse.png
A++ / A++
Energieffektivitetsklass tappvarmvattenberednig
Användningsområde
icon-wohngebaeude.png
Enfamiljshus, nybyggnation och modernisering
Manövrering
icons-vitotrol-app.gif
Vitotronic 200 reglering med klartext- och grafikdisplay, med Internet-gränssnittet Vitoconnect (tillbehör) och ViCare Appen är fjärrstyrning via smartphone möjligt
Tappvarmvatten
Fristående varmvattenberedare behövs för tappvarmvattenproducering.
Fler egenskaper
Med reversibel drift för för värme och kyla för bästa komfort. Extremt tyst utomhusenhet från Viessmann
Vitocal-200-S-Schnitt.png


Produktinformation utomhusenheten

Översikt

Värmeeffekt (kW)
5,7 till 14,7 kW
COP värme
Upp till 5,0 (A7/W35) och upp till 4,2 (A2/W35) enligt EN 14511
Energieffektivitetsklass enligt EU-förordning 811/2013 uppvärmning, genomsnittliga klimatförhållanden, lågtemperatur (35 °C) ) / medeltemperaturanvändning (55 °C)
energieeffizienklasse.png
A++ / A++
Energieffektivitetsklass tappvarmvattenberednig
Användningsområde
icon-wohngebaeude.png
Enfamiljshus, nybyggnation och modernisering
Manövrering
icons-vitotrol-app.gif
Vitotronic 200 reglering med klartext- och grafikdisplay, med Internet-gränssnittet Vitoconnect (tillbehör) och ViCare Appen är fjärrstyrning via smartphone möjligt
Tappvarmvatten
Fristående varmvattenberedare behövs för tappvarmvattenproducering.
Fler egenskaper
Med reversibel drift för för värme och kyla för bästa komfort. Extremt tyst utomhusenhet från Viessmann
Ausseneinheit-01.png