Isackumulatorsystem – en värmekälla för brine/vattenvärmepumpar


Dra nytta av följande fördelar

  • Använder energi från luften, solen och marken
  • Hög effektivitet tack vare kombinerad användning av olika värmekällor
  • Ett förhandsdefinierat systempaket från 6 till 17 kW med anpassade komponenter ger optimal drift
  • Inget officiellt bygglov krävs
  • Energibesparande och billig ”naturkyla”


Effektivt alternativ till bergvärme

Ett standardpaket består av en eller två isackumulatortankar med ca 10 m³ vattenvolym och ett anpassat antal luftsolfångare för montering på sneda eller platta tak.

Luftsolfångaren som är monterad på taket använder värmen i den omgivande luften och under dagtid även i solljuset och leder den vidare till värmepumpen. Dessutom regenererar den isberedaren om värmepumpen inte behöver någon energi.

Isberedare monteras i marken och är värmepumpens värmekälla när luftsolfångaren inte ger tillräckligt mycket energi.

Värmepumpen hämtar då energi från vattnet fram tills den på ett kontrollerat sätt fryser till is vid 0 °C. När vattnet byter form ger en isberedare med en volym på 10 m³ en energimängd motsvarande 110 liter eldningsolja.Isackumulatorsystem

Eisspeicher.png