Vitocell 300-V

Hygienisk, praktisk och ekonomisk tappvarmvattenuppvärmning med stående varmvattenberedare av rostfritt stål.


Dra nytta av följande fördelar

  • Lång livslängd tack vare korrosionsbeständig beredarbehållare av rostfritt stål av hög kvalitet.
  • Hygienisk yta som är godkänd för dricksvatten
  • Det behövs ingen offeranod som extra korrosionsskydd. Det uppstår alltså inga följdkostnader.
  • Hela vattenvolymen värms upp tack vare att de värmeöverförande ytorna går ända ned till beredarens botten
  • Hög varmvattenkomfort tack vare snabb och jämn uppvärmning med stora värmeöverförande ytor
  • Låga värmeförluster tack vare högeffektiv och heltäckande isolering
  • Enkel transport tack vare låg vikt och gynnsamma mått
  • Många användningsmöjligheter – för större behov av tappvarmvatten kan flera Vitocell 300-V-varmvattenberedare sammankopplas via samlingsrör.
  • För enkel transport levereras Vitocell 300-V (500 l) med avtagbar isolering.

Genomskärning typ EVI, uppvärmning inifrån

Vitocell-300-V-Schnitt.png