Bostadsventilation bostadshus icon-wp.png

Styrd bostadsventilation – god ventilation är ett måste både för hälsa och välbefinnande och för att skydda byggnaden. Lösningen är ett bostadsventilationssystem: Den upprätthåller nödvändig ventilering och reglerar luftfuktigheten i rummen. Systemet förhindrar mögelbildning och byter på ett kontrollerat sätt ut den förbrukade inneluften mot frisk, filtrerad uteluft. Därigenom skapar det ett behagligt inomhusklimat och skyddar byggnaden.