Vitovent 300-F – ventilera med värmepumpen


Dra nytta av följande fördelar

  • Modern hemteknik anpassad för kombination med kompakta luft/vatten- eller brine/luftvärmepumpar
  • Flexibel bostadsventilation för lågenergihus och passivhus
  • Upp till 98 procent av värmen i inneluften återvinns
  • Effektivt F7-pollenfilter – fördelaktigt för allergiker
  • Bekväm reglering via en ansluten värmepump
Hjälp att komma vidare

Lokal Viessmann installatör

Hitta en Viessmann installatör nära dig för offert, installation eller service.

Vitovent 300-F i boendemiljö

Ideal kombination: Effektiv värmepump och effektiv bostadsventilation

Bostadsventilationsutrustningen Vitovent 300-F är det ideala komplementet till Viessmanns värmepumpar. De kombinerbara utrustningarna har en värmeeffekt på mellan 3 och 10,6 kW och kräver väldigt lite plats. Denna kombination rekommenderas särskilt för lufttemperering.

Ventilationsutrustningen är direkt kopplad till värmepumpen. Det räcker därför att göra två hål i väggen för luftledningen. Alla inställningar kan göras antingen via värmepumpens reglerutrustning, en gemensam fjärrkontroll eller via Vitotrol App på en smartphone. Därmed anpassas driften av värmepumpen och ventilationen automatisk efter varandra. Det går även att välja eftervärmning av luften.

Via värmeväxlaren återvinner Vitovent 300-F upp till 98 procent av värmen i frånluften och kan därigenom värma den inkommande uteluften utan att behöva ytterligare energi.

Solenergi sänker energikostnaderna

Värmepumparna Vitocal 343-G och Vitocal 242-S går det bra att direktansluta solfångare till för varmvattenuppvärmning. Tack vare den integrerade solvärmefunktionen för tappvarmvattenuppvärmning med solvärme kan dina energikostnader sänkas.

> Produktinfo solfångare

Vill du spara ännu mer energi hämtar du hem egenproducerad ström via ytterligare en solcellsanläggning.

> Produktinfo solcellsmoduler

Produkten i genomskärning

Översikt

Luftflöde
upp till 285 m³/h
Energieffektivitetsklass enligt EU-förordningen nr. 1254/2014
energieeffizienklasse.png
Tidsstyrning : beroende på typ A eller B • Central behovsstyrning: A • Lokal behovsstyrning: beroende på typ A + eller A
Värmeåtervinningsgrad
upp till 98 %
Lämplig för bostäder
upp till ca 215 m²
Användningsområde
Enfamiljshus eller lägenheter | Nybyggnation
Monteringssätt
Uppställning på golv
Fler egenskaper
Styrning med värmepumpregleringen Vitotronic 200, typ WO1C, med fjärrkontroll (tillbehör till värmepump) eller Vitotrol App. Automatisk bypass för naturlig svalka. Systemkombination med värmepump.
Vitovent-300-F-Schnitt.png

Bostadsventilation och värmepump – en perfekt systemkombination vid nybyggnation

Bostadsventilationen Vitovent 300-F i kombination med en luft/vatten- eller en brine-/vattenvärmepump* förenar fördelarna med en integrerad enhet och flexibiliteten hos Viessmanns värmepumpar. De kombinerbara värmepumparna har en värmeeffekt mellan 3,0 och 10,6 kW. Systemet kan användas på bostadsytor på upp till ca 210 m².

* Vitovent 300-F kan kombineras med värmepumparna Vitocal 222-S/242-S, 200-A, 222-G/242-G, 333/343-G, 300-A (301.B11 och B14), 200-G, 300-G (301.B06 och B17), 350-G (351.A07) och Vitocaldens 222-F.

 

Vitovent bostadsventilation skiss