Gas-hybridoanna Vitocaldens 222-F

Gas-hybridsystem

Med ett Gas-hybridsystem från Viessmann får man ett tryggt och framtidssäkert system, med baslast från värmepump och extra värme eller tillskott från en kondenserande gaspanna. Allt i samma enhet.

Hybridvärmesystem med gas

Hybridvärmesystem utgör en ny kategori värmesystem som genom att kombinera olika energikällor uppfyller de krav som energiomställningen ställer på värmesystem bättre än någonsin. Därmed är användaren inte längre beroende av en energikälla och kan utnyttja de olika fördelarna på bästa sätt.