Vitocaldens 222-F – kompakt och intelligent


Dra nytta av följande fördelar

  • Använder jordvärme och gas
  • Grundlasten täcks av gratis naturvärme
  • 98 procent av gasen omvandlas till värme
  • Hög driftsäkerhet tack vare två värmealstrare
  • Mycket tyst drift
  • Energieffektivitetsklass A++ *
*Energieffektivitetsklass enligt EU-förordning nr 811/2013 uppvärmning, genomsnittliga klimatförhållanden – lågtemperaturapplikation (W35)


Plastbesparande koncept för enfamiljshus

Vitocaldens 222-F är ett komplett och platsbesparande energisystem bestående av en värmepump, en kondenserande gaspanna och en varmvattenberedare. Den integrerade beredaren på 130 liter säkerställer en bekväm varmvattenförsörjning.

Värmepumpen alstrar upp till 80 procent av värmen som behövs under året från gratis naturvärme. Detta återspeglas i de låga driftskostnaderna.

Den kondenserande gaspannan står för topplasten under kalla dagar när tillräckligt med värme inte kan utvinnas ur uteluften.


Alltid låga förbrukningskostnader

På Vitocaldens 222-F går det att välja mellan driftsätten Ekonomi, Miljö och Komfort. Den integrerade energihanteraren fastställer med hjälp av gas- och elpriset automatiskt vilken av de två värmealstrarna som har prioritet.

Anläggningen är dessutom förberedd för anslutning av en solcellsanläggning. Vid anslutning kan den el som produceras med den användas för kostnadseffektiv drift av värmecentralen.

Rekommenderat

Lokal Viessmann partner

Hitta lokal Viessmann partner för offert, installation eller service

Vitocaldens 222-F Kompakt Gas-Hybrid

Vitocaldens 222-F Kompakt Gas-Hybrid

Oavsett om man bygger nytt eller skall modernisera sitt värmesystem, så är valet svårt vad man skall välja för energikälla. Med Vitocaldens 222-F slipper man det problemet. Den har två energikällor, luft och gas. Med regleringen Vitotronic 200 som har den intelligenta funktionen "Hybrid Pro Control", alternerar den efter den för stunden bästa förutsättningen för att använda den mest fördelaktiga energikällan. Värmepumpsdelen använder uteluften för uppvärmning och kan ge så mycket som 55°C i framledningstemperatur.

Den kondenserande gaspannan startar endast om det är ekonomiskt fördelaktigt eller att det finns annat behov av det för tillfället. Allt efter hur man väljer att ställa in. Den smarta regleringen väljer själv efter driftkostnader eller mindr CO2 utsläpp, eller om man vill ha en högre värmekomfort. Allt enligt brukarens inställningar och behov. Genom den effektiva värmepumpen kan uppvärmningskostnaden reduceras med upp till 80 procent av den årliga driftkostnaden.


Hög varmvattenkomfort och integrerad varmvattenberedare

Den integrerade 130 liters varmvattenberedaren laddar man fördelaktigt med värmepumpen under sommaren för att få en så bra driftsekonomi som möljigt. Men skulle man behöva en större tappning eller av annan anledning behöva mer varmvatten, säkerställer gaspannan att man alltid har den komforten.

Använda solceller

Hybrid-värmepumpen Vitocaldens 222-F är redan förberedd för att använda egenproducerad el från våra solcellsanläggningar, vilket gör att värmesystemet blir än mer kostnadseffektivt.

Reglering Vitotronic 200

Värme med intelligens och besparing

Förvalbara preferenser ger en flexibel drift av Vitocaldens 222-F. Förinställda preferenser gör att Hybridvärmepumpen Vitocaldens 222-F går att ställa in i tre olika grundinställningar, vilka är Ekonomi, Miljö samt Komfort. Värmepumpen och gaspannan är perfekt anpassade till varandra. Energihanteraren, en styrfunktion i regleringen, fastställer automatiskt, beroende på användarens inprogrammerade uppgifter (exempelvis gas- och strömpris eller primärenergifaktor), vilken av de båda värmealstrarna, d.v.s. värmepumpen eller gaspannan, som har prioritet eller om parallelldrift skulle löna sig samt styr denna efter behov. Samtidigt tas aktuell utetemperatur, önskad effekt och nödvändig framledningstemperatur med i beräkningen.

Hög användarkomfort via trådlös överföring
eller smartphone

Värmepumpsregleringen Vitotronic 200 (typ WO1C) kan styras med den trådlösa fjärrkontrollen Vitotrol 300 RF tack vare ett integrerat trådlöst gränssnitt.

Är du på resande fot har du åtkomst via internet, antingen via en smartphone (iPhone, Android) eller en surfplatta (iPad), genom Vitotrol Appen.

Vitoconnect 100 hanterar anslutningen

För styrning via appen är installation av Vitoconnect 100 nödvändig.

Vitoconnect 100
ViCare App & Vitotrol Plus App

ViCare Appen

ViCare appen gör att användaren via smartphone kan styra sitt värmesystem. Aktuell driftstatus visas alltid, och i händelse av fel kan man snabbt och enkelt kontakta den förinprogrammerade installatören eller servicepartnern.

Vitotrol Plus Appen

Vitotrol Plus Appen gör att man kan fjärrstyra sitt värmesystem. Den används för att ändra och justera i de installerade programmen, börvärden och tidsprogram. Den visar även drift och förbrukningsdata. Även hur mycket solenergi man har fått till godo i systemet.

Perfekt matchande systemteknik

Systemteknik: Anpassade till varandra

”Helheten är större än summan av delarna.” I enlighet med denna princip erbjuder Viessmann inte bara separata uppvärmningskomponenter som motsvarar Viessmanns höga standard när det kommer till kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet. Samtliga produkter är dessutom integrerade i och avpassade för ett komplett system, där alla komponenter passar perfekt ihop. För bara perfekt samspel mellan systemintegrerade komponenter kan utnyttja den innovativa spjutspetsteknikens fulla potential.

Viessmanns systemteknik omfattar allt det som behövs för en tillförlitlig och ekonomisk uppvärmning. Från Vitotronic reglerutrustning med trådlös styrning och den effektiva varmvattenberedaren Vitocell för högsta varmvattenkomfort, ända till högkvalitativa solfångaranläggningar för kostnadseffektiv kompletterande uppvärmning.

Produktinformation

Übersicht

Leistung (kW)
1,3 bis 19 kW
Norm-Nutzungsgrad
bis 98 % (Hs)
COP bei Heizbetrieb
nach EN 14511: bis 5,1 bei Luft 7 °C/Wasser 35 °C und bis 4,2 bei Luft 2 °C/Wasser 35 °C
Energieeffizienzklasse
energieeffizienklasse.png
A++ nach EU-Verordnung Nr. 811/2013 Heizen, durchschnittliche Klimaverhältnisse, Niedertemperaturanwendung (W35)
Brennstoff
icon-gas.png
Erdgas und Flüssiggas
Einsatzbereich
icon-wohngebaeude.png
Einfamilienhaus, Neubau und Modernisierung
Bedienung
icons-vitotrol-app.gif
Vitotronic 200 Regelung mit Hybrid Pro Control, Klartext- und Grafikanzeige, Funkfernbedienung, Bedienung über ViCare App möglich
Warmwasserbereitung
Integrierter 130-Liter-Trinkwasser-Ladespeicher
Weitere Merkmale
Geringe Betriebskosten und hoher primärenergetischer Wirkungsgrad durch hohen Anteil des Wärmepumpen-Aggregats an der Jahresheizarbeit, für PV-Anlage zur Eigenstromnutzung vorbereitet, Energiemanager ermittelt automatisch die günstigste Betriebsweise
Vitocaldens_222-F-Schnitt.png

Plastsparande och flexibel montering

Inneenheten monteras på väggen och tar lite plats i anspråk. Den väderbeständiga uteenheten erbjuder flexibla möjligheter vid montering: Den kan stå på golvet, på ett platt tak eller monteras vägghängd.

Genomskärning utomhusenhet