Vitosol 200-T SP2A – det eleganta solvärmesystemet


Dra nytta av följande fördelar

  • Elegant och attraktiv design
  • Konstant hög effekt utan risk för nedsmutsning
  • Vakuumrörsolvärme enligt heatpipe-principen för hög driftsäkerhet
  • Kräver mindre yta än en plan solpanel
  • Flexibilitet ger fullständig frihet till montering i alla positioner
  • Värmeanläggningen kan i regel komma upp i energieffektivitetsklass A+ (som paketmärkning) när solvärmesystemet kombineras med en värmealstrare.


Gör sig bra på balkongen

Vakuumrörsolrören Vitosol 200-T SP2A gör sig lika bra på fasader, balkonger och lutande tak som i stora anläggningar. Tack vare den eleganta optiken utgör den ett attraktivt arkitektoniskt element. Den passar för både små och stora anläggningar.

Den har en hög prestanda tack vare de vakuumisolerade rören och den högeffektiva isoleringen av melaminhartsskum i uppsamlingshuset.

Heatpipe-tekniken gör den driftssäker. Tack vare vakuumrörets integrerade absorbatorytor ger den en konstant hög effekt utan risk för nedsmutsning.


Maximal värmeöverföring tack vare Duotec

För maximal värmeöverföring är kondensorerna helt omslutna av den patenterade dubbelrörvärmeväxlaren Duotec av rostfritt stål.

Vitosol 200-T SP2A ger med sin flexibilitet fullständig frihet vid montering och kan monteras i alla positioner. Installatören behöver bara två montageskenor per modul till den snabba installationen


Heatpipe-princip

Med heatpipe-principen genomströmmas inte rören direkt av solfångarvätskan. Istället förångas ett värmebärarmedium i heatpipe-röret under absorbatorn och avger värmen till solfångarvätskan via Duotec-dubbelrörvärmeväxlaren.

Rekommenderat

Lokal Viessmann partner

Hitta lokal Viessmann partner för offert, installation eller service


Produkten i genomskärning

Översikt

Bruttoyta
1,98 / 2,36 / 4,62 m² (10 / 12 / 24 rör)
Absorbatoryta
1,26 / 1,51 / 3,03 m² (10 / 12 / 24 rör)
Optisk verkningsgrad (beräknad på absorbatorytan)
78,5 / 80,1 / 80,1 % (10 / 12 / 24 rör)
Solfångartyp
icon-solar.png
Vakuumrörsolfångare
Design
Solfångarhölje och absorbatorytor i mörkblått ger ett enhetligt utseende
Användningsområde
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Bostadshus, företag, kommuner | Nybyggnation och modernisering
Monteringssätt
För montering på plana eller lutande tak samt fristående montering. För montering på balkongräcken finns det en särskild balkongmodul (absorbatoryta på 1,26 m²) med reducerad höjd.
Fler egenskaper
För uppvärmning av varmvatten, värmesystemsvatten och bassängvatten via värmeväxlare samt för alstring av processvärme.
Vitosol-200-T_Typ_SP2A_Schnitt.png