Vitosol 300-T SP3B - det effektivaste solvärmesystemet


Dra nytta av följande fördelar

  • Mycket hög kapacitet tack vare vakuumrör i antireflexglas
  • Vakuumrörkollektor enligt heatpipe-principen med automatisk temperaturfrånkoppling för högsta möjliga driftsäkerhet
  • Ökad effektivitet tack vare vridbara rör
  • Konstant hög effekt utan risk för nedsmutsning
  • Enkel och snabb montering
  • Värmeanläggningen kan i regel komma upp i energieffektivitetsklass A+ (som paketmärkning) när solvärmesystemet kombineras med en värmealstrare.


Livslängd som överstiger genomsnittet

Vakuumrörkollektorn Vitosol 300-T SP3B uppfyller högt ställda krav på effektivitet och säkerhet. Med en produktion av solenergi som överstiger genomsnittet, är detta det effektivaste solvärmesystemet i Viessmanns sortiment.

Vakuumrörens antireflexglas och användningen av högkvalitativt material ger högsta möjliga prestanda. En annan bidragande faktor är den högeffektiva isoleringen av melaminhartsskum i uppsamlingshuset.


Hög driftsäkerhet med temperaturfrånkoppling

Kollektorns låga vätskeinnehåll och den automatiska temperaturfrånkopplingen ger en extra hög driftsäkerhet. Därför passar Vitosol 300-T SP3B även för anläggningar som tidvis har minskad värmeanvändning (t.ex. på skolor).

För maximal värmeöverföring är kondensorerna helt omslutna av dubbelrörvärmeväxlaren Duotec. Den tar upp värmen extra bra och avger den till den förbiströmmande värmebäraren.


Heatpipe-princip

Med heatpipe-principen genomströmmas inte rören direkt av solfångarvätskan. Istället förångas ett värmebärarmedium i heatpipe-röret under absorbatorn och avger värmen till solfångarvätskan via Duotec-dubbelrörvärmeväxlaren.

Rekommenderat

Lokal Viessmann partner

Hitta lokal Viessmann partner för offert, installation eller service


Produkten i genomskärning

Översikt

Bruttoyta
2,36 / 4,62 m² (12 / 24 rör)
Absorbatoryta
1,51 / 3,03 m² (12 / 24 rör)
Optisk verkningsgrad (beräknad på absorbatorytan)
81,4 / 80,3 % (12 / 24 rör)
Solfångartyp
icon-solar.png
Vakuumrörsolfångare
Design
Solfångarhölje och absorbatorytor i mörkblått ger ett enhetligt utseende
Användningsområde
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Bostadshus, företag, kommuner | Nybyggnation och modernisering
Monteringssätt
För montering på plana eller lutande tak samt fristående montering.
Fler egenskaper
För uppvärmning av varmvatten, värmesystemsvatten och bassängvatten via värmeväxlare samt för alstring av processvärme.
Vitosol-300-T-Schnitt.png