Vitocal 200-G bergvärmepump

Prisvärd värmepump för nybyggnation

Dra nytta av följande fördelar

  • Använder gratis värme från marken
  • Optimerar användningen av egenproducerad el från solcellsanläggningar
  • Arbetar tyst och med låg vibration tack vare bulleroptimerad konstruktion
  • "Naturkyla"-funktion med tillvalet NC-box
  • Möjlighet till offentligt stöd
  • Bekväm värmeförsörjning och hög vattenkomfort
  • Energieffektivitetsklass A++ *
*Energieffektivitetsklass enligt EU-förordning nr 811/2013 uppvärmning, genomsnittliga klimatförhållanden – lågtemperaturapplikation (W35)


Värmepump från Viessmann miljöbild

Värmepumpen Vitocal 200-G

Som en mycket prisvärd lösning lämpar sig den kompakta brine/vattenvärmepumpen Vitocal 200-G perfekt för en- och flerfamiljshus. I monovalent drift med ett effektområde från 5,8 till 17,2 kW ger den en komfortabel värmeförsörjning året runt.

Tack vare innovativ teknik med den effektiva Compliant Scroll kompressorn kan Vitocal 200-G uppnå en maximal framledningstemperatur på 60 °C. Dessutom garanterar det en hög varmvattenkomfort.

Två värmekretsar för individuell värmekomfort

Den bekväma brine/vattenvärmepumpen har .alla funktioner som ett en- eller flerfamiljshus kräver. Den utetemperaturstyrda reglerutrustningen Vitotronic 200 kan styra två separata värme-kretsar.

Enkel att montera

Vitocal 200-G levereras komplett med monterade högeffektiva cirkulationspumpar för brine- och värmekrets samt laddpump för varmvattenuppvärmning och säkerhetsgrupp. Det gör att värmeinstallatören klarar montaget både snabbt och till en låg kostnad.

Reglerutrustning Vitotronic 200 med enkel manövrering

Manövreringen av värmepumpregleringen Vitotronic 200 är enkel och intuitiv tack vare sitt grafiska gränssnitt. De viktigaste värdena kan man snabbt läsa av. Kylfunktionen „Naturkyla“ är redan integrerad. Allt som behövs är att Vitocal 200-G byggs ut med en extra NC-box från tillbehörsprogrammet.

Kombination med solceller

Värmepumpens reglering är förberedd för att samverka med solcellssystem.

Kostnadsfri offert

Lokal Viessmann partner

Hitta lokal Viessmann partner för offert, installation eller service

EHPA Kvalitetsstämpel

EHPA Kvalitetsstämpel

EHPA märkningen är ett bevis på att COP (Coefficient of Performance) främjar marknadens incitamentsprogram.

Den Tyska EHPA märkningskommisionen intygar att Viessmann Värmepumpen Vitocal 200-G uppfyller kraven för EHPA kvalitetsmärkningens regler.

Reglering Vitotronic 200

Användarvänlig

Överskådlig, enkel hantering, intelligent. Vitotronic regleringen har den perfekta kombinationen av enkel hantering med snabba och avancerade funktioner för alla typer av värmesystem.

Uppkopplad

Regleringen Vitotronic 200 kan med fördel kopplas samman med Vitotrol Appen via smartphone eller tablet.

Vitoconnect 100 hanterar anslutningen

För styrning via appen är installation av Vitoconnect 100 nödvändig. Alla nyare produkter från 2010 och framåt krävs för att denna skall kunna installeras.

Vitoconnect 100 dosa
ViCare App & Vitotrol Plus App

ViCare app

ViCare appen gör att användaren via smartphone kan styra sitt värmesystem. Aktuell driftstatus visas alltid, och i händelse av fel kan man snabbt och enkelt kontakta den förinprogrammerade installatören eller servicepartnern.

Vitotrol Plus app

Vitotrol Plus Appen gör att man kan fjärrstyra sitt värmesystem. Den används för att ändra och justera i de installerade programmen, börvärden och tidsprogram. Den visar även drift och förbrukningsdata. Även hur mycket solenergi man har fått till godo i systemet.

Fjärrkontroll till värmepump

Systemteknik: Anpassade till varandra

”Helheten är större än summan av delarna.” I enlighet med denna princip erbjuder Viessmann inte bara separata uppvärmningskomponenter som motsvarar Viessmanns höga standard när det kommer till kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet. Samtliga produkter är dessutom integrerade i och avpassade för ett komplett system, där alla komponenter passar perfekt ihop. För bara ett perfekt samspel mellan systemintegrerade komponenter kan utnyttja den innovativa spjutspetsteknikens fulla potential.

Viessmanns systemteknik omfattar allt det som behövs för en tillförlitlig och ekonomisk uppvärmning. Från Vitotronic reglerutrustning med trådlös styrning och den effektiva varmvattenberedaren Vitocell för högsta varmvattenkomfort, ända till högkvalitativa solfångaranläggningar för kostnadseffektiv kompletterande uppvärmning.

Produkten i genomskärning

Översikt

Värmeeffekt (kW)
5,8 till 17,2 kW
COP vid värmedrift
beroende på effektnivå upp till 4,52
Energieffektivitetsklass
energieeffizienklasse.png
A++ * enligt EU-förordning 811/2013 uppvärmning, genomsnittliga klimatförhållanden - lågtemperaturanvändning (W35)
Energieffektivitetsklass varmvattenberedare
Användningsområde
icon-wohngebaeude.png
Enfamiljshus, nybyggnation
Manövrering
icons-vitotrol-app.gif
Vitotronic 200 reglering med klartext- och grafikdisplay, kan styras via Vitotrol App
Varmvattenberedning
En varmvattenberedare krävs för varmvattenbekvämlighet
Fler egenskaper
”Naturkyla”-funktion med NC-box som tillval
Vitocal_200-G_Schnitt.png