Vitocal 300-G brine/vattenvärmepump bergvärme

Värme från mark och grundvatten

Dra nytta av följande fördelar

  • Använder gratis värme från mark och grundvatten
  • Dubbel ljuddämpning ger tyst drift
  • Den högeffektiva kompressorn ger en hög framledningstemperatur
  • Beräkning av energistatus för ansökan om bidrag
  • Master/slave-lösning för högre värmebehov
  • Energieffektivitetsklass A++ *
*Energieffektivitetsklass enligt EU-förordning nr 811/2013 uppvärmning, genomsnittliga klimatförhållanden – lågtemperaturapplikation (W35)

 


Värmepumpen Vitocal 300-G miljöbild

Värmepumpen Vitocal 300-G

Bergvärmepumpen Vitocal 300-G utvinner .värme från den lagrade solenergin som finns i marken. Antingen via en berg- eller markvärmekollektor. Rätt dimensionerad så täcker värmepumpen utan problem hela energibehovet även under kalla dagar.

Beroende på husets läge är en alternativ möjlighet .att utvinna värme ur grundvattnet. I så fall konfigureras Vitocal 300-G helt enkelt som vatten/vattenvärmepump. Den kan användas med fördel både till nybyggnationer och till moderniseringar av en- och flerfamiljshus.

Hög prestanda och tyst drift

Den högeffektiva Compliant Scroll-kompressorn till värmepumpen Vitocal 300-G övertygar med sin höga driftsäkerhet, pålitlighet och mycket tysta drift. Detta kan till stor del tillskrivas den dubbla ljuddämpningen innehållande en vibrationsdämpning mot stomljud och en
husdämpning mot utstrålat buller (vårt patenterade s.k 3-D ljuddämpningssystem). Värmepumpens effektivitet är mycket hög (COP upp till 5,0) och den levererar framledningstemperaturer upp till 65 °C (COP = Coefficient of Performance).

Refrigerant Cycle Diagnostic System (RCD) övervakar kylkretsen i Vitocal 300-G och ger i kombination med den elektroniska expansionsventilen högsta effektivitet vid alla driftlägen och därmed en hög årsvärmefaktor.

Modullösningar för höga värmebehov

I bostadshus med höga värmebehov är tvåstegspumpen Vitocal 300-G, som arbetar efter master/slave-principen, en utmärkt lösning. Två värmepumpar kopplas ihop. Därmed uppnår man den önskade höga effekten och ökar samtidigt anläggningens driftsäkerhet. Modulkonstruktion med separata kompressorkretsar ger dessutom en ovanligt hög effekt vid dellast och möjliggör simultan rums- och varmvattenuppvärmning.

EHPA Kvalitetsstämpel

EHPA Kvalitetsstämpel

EHPA märkningen är ett bevis på att COP (Coefficient of Performance) främjar marknadens incitamentsprogram.

Den Tyska EHPA märkningskommisionen intygar att Viessmann Värmepumpen Vitocal 300-G uppfyller kraven för EHPA kvalitetsmärkningens regler.

Reglering Vitotronic 200

Användarvänlig

Överskådlig, enkel hantering, intelligent. Vitotronic regleringen har den perfekta kombinationen av enkel hantering med snabba och avancerade funktioner för alla typer av värmesystem.

Uppkopplad

Regleringen Vitotronic 200 kan med fördel kopplas samman med Vitotrol appen via smartphone eller tablet.

Vitoconnect 100 hanterar anslutningen

För styrning via appen är installation av Vitoconnect 100 nödvändig. Alla nyare produkter från 2010 och framåt krävs för att denna skall kunna installeras.

Vitoconnect 100
ViCare App & Vitotrol Plus App

ViCare Appen

ViCare appen gör att användaren via smartphone kan styra sitt värmesystem. Aktuell driftstatus visas alltid, och i händelse av fel kan man snabbt och enkelt kontakta den förinprogrammerade installatören eller servicepartnern.

Vitotrol Plus Appen

Vitotrol Plus Appen gör att man kan fjärrstyra sitt värmesystem. Den används för att ändra och justera i de installerade programmen, börvärden och tidsprogram. Den visar även drift och förbrukningsdata. Även hur mycket solenergi man har fått till godo i systemet.

Fjärrkontroll av värmepumpar

Systemteknik: Anpassade till varandra

”Helheten är större än summan av delarna.” I enlighet med denna princip erbjuder Viessmann inte bara separata uppvärmningskomponenter som motsvarar Viessmanns höga standard när det kommer till kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet. Samtliga produkter är dessutom integrerade i och avpassade för ett komplett system, där alla komponenter passar perfekt ihop. För bara ett perfekt samspel mellan systemintegrerade komponenter kan utnyttja den innovativa spjutspetsteknikens fulla potential.

Viessmanns systemteknik omfattar allt det som behövs för en tillförlitlig och ekonomisk uppvärmning. Från Vitotronic reglerutrustning med trådlös styrning och den effektiva varmvattenberedaren Vitocell för högsta varmvattenkomfort, ända till högkvalitativa solfångaranläggningar för kostnadseffektiv kompletterande uppvärmning.

Produkten i genomskärning

Översikt

Värmeeffekt (kW)
5,7 till 85,6 Kw (7,5 till 117,8 kW med vatten/vatten)
COP vid värmedrift
beroende på effektnivå upp till 6,58
Energieffektivitetsklass enligt EU-förordning 811/2013 uppvärmning, genomsnittliga klimatförhållanden - lågtemperaturanvändning (35 °C) / medeltemperaturanvändning (55 °C)
energieeffizienklasse.png
A++ / A++
Energieffektivitetsklass Tappvarmvattenberdning
Användningsområde
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
En-/två-/flerfamiljshus, nybyggnation och modernisering
Manövrering
icons-vitotrol-app.gif
Vitotronic 200 reglering med klartext- och grafikdisplay, kan styras via Vitotrol App
Tappvarmvattenberedning
Ytterligare en varmvattenberedare krävs för större varmvattenkomfort
Fler egenskaper
”Naturkyla”-funktion med NC-box som tillval, ”Aktiv kyla”-funktion med AC-box som tillval
Vitocal_300-G-46-kW_Schnitt.png