Vitocal 343-G: Kompakt och tyst värmepump

Fördelar

 • Förrberedd för att koppla in solvärme
 • Låga driftskostnader tack vare höga eff ekttal: COP-värde enligt EN 14511 är 5,0(brine 0 °C/vatten 35 °C)
 • Hög varmvattenkomfort med integrerad varmvattenberedare på 220 liter
 • Framledningstemperatur på upp till 65 °C
 • Strömsparande lågenergipumpar (energimärkning A)
 • Mycket tystgående tack vare nytt koncept med en ljudeffektsnivå på 38 dB (A) vid 0/35 °C
 • Lättmanövrerad Vitotronic-reglerutrustning med meddelanden i klartext
 • Klart lägst ljudnivå i Energimyndighetens test
 • Regleringen kan kombineras med solcellsanläggningar och är förberedd försmarta elnät. (s.k.Smart Grid)
 • Låga driftskostnader
 • Optimerad användning av egengenererad elektricitet från solceller
 • Kan kompletteras med bekväm kommunikationsteknik för styrning ochövervakning via smartphone, läsplatta eller dator
 • Energieeffektivitetsklass* A++ / A++
 • Energieeffektivitetsklass varmvattenproducering: A
*Energieffektivitetsklass enligt EU-förordning nr. 811/2013 Uppvärmning, genomsnittliga klimatförhållanden - Lågtemperatur (35 ° C) / medeltemperatur (55 ° C)

Värmepump Vitocal 343-G

Vitocal 343-G kompakt värmepump

Värmepumpen Vitocal 333-G är förberedd fört att koppla sitt solvärme och har en integrerad 220 liters beredare, vilket ger en kompakt och högeffektiv värmelösning. Den nyutvecklade kylkretsen är mycket effektiv och ger ett COP värde på upp till 5,0. (enligt EN 14511 vid brine 0 °C/vatten 35 °C).

Denna nyutvecklade värmepumpsserie är ännu bättre än den modell som hade toppresultat i Energimyndighetens senaste stora test av bergvärmepumpar. Ännu högre besparing, mer varmvatten samt den mycket tysta driften som verkligen utmärker våra värmepumpar.

Med varmvattenberedare för solvärme

Vitocal 343-G är avsedd för anslutning av ett solsystem för varmvattenuppvärmning. Därför är är en generöst dimensionerad 220-liters varmvatenberedare för solvärme och solreglering integrerad i enheten.

Tack vare kylkretsen med elektronisk expansionsventil (EEV), RCD-systemet (Refrigerant CycleDiagnostic) som utvecklats av Viessmann och energibesparande högeffektiva pumpar, är denna kompakta enhet extremt energisnål..

Tar liten plats

Med sitt lilla fotavtryck är Vitocal 343-G särskilt lämplig för begränsade utrymmen. Det kompakta höljet innehåller köldbärarpumpen, värmekretspumpen och 3-vägs växlingsventilen. Höljet omsluter även kylmodulen och hydrauliska delarna. Tillsammans med den tredimensionella vibrationensreducerade upphängningen minskar man även driftsljudet till ett minimum. Med en ljudnivå på endast 38 dB (A) vid brine 0 ° C / vatten 35 ° C, är de kompakta värmepumpenheter bland de tystaste i sin kategori.

Kostnadsfri offert

Lokal Viessmann partner

Hitta lokal Viessmann partner för offert, installation eller service

EHPA Kvalitetsstämpel

EHPA Kvalitetsstämpel

EHPA märkningen är ett bevis på att COP (Coefficient of Performance) främjar marknadens incitamentsprogram.

Den Tyska EHPA märkningskommisionen intygar att Viessmann Värmepumpen Vitocal 343-G uppfyller kraven för EHPA kvalitetsmärkningens regler.

Reglering Vitotronic 200

Användarvänlig

Överskådlig, enkel hantering, intelligent. Vitotronic regleringen har den perfekta kombinationen av enkel hantering med snabba och avancerade funktioner för alla typer av värmesystem.

Uppkopplad

Regleringen Vitotronic 200 kan med fördel kopplas samman med Vitotrol Appen via smartphone eller tablet.

Vitoconnect 100 hanterar anslutningen

För styrning via appen är installation av Vitoconnect 100 nödvändig. Alla nyare produkter från 2010 och framåt krävs för att denna skall kunna installeras.

Vitoconnect 100
ViCare App & Vitotrol Plus App

ViCare Appen

ViCare appen gör att användaren via smartphone kan styra sitt värmesystem. Aktuell driftstatus visas alltid, och i händelse av fel kan man snabbt och enkelt kontakta den förinprogrammerade installatören eller servicepartnern.

Vitotrol Plus Appen

Vitotrol Plus Appen gör att man kan fjärrstyra sitt värmesystem. Den används för att ändra och justera i de installerade programmen, börvärden och tidsprogram. Den visar även drift och förbrukningsdata. Även hur mycket solenergi man har fått till godo i systemet.

fernbedienungen.jpg

Systemteknik: Anpassade till varandra

”Helheten är större än summan av delarna.” I enlighet med denna princip erbjuder Viessmann inte bara separata uppvärmningskomponenter som motsvarar Viessmanns höga standard när det kommer till kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet. Samtliga produkter är dessutom integrerade i och avpassade för ett komplett system, där alla komponenter passar perfekt ihop. För bara ett perfekt samspel mellan systemintegrerade komponenter kan utnyttja den innovativa spjutspetsteknikens fulla potential.

Viessmanns systemteknik omfattar allt det som behövs för en tillförlitlig och ekonomisk uppvärmning. Från Vitotronic reglerutrustning med trådlös styrning och den effektiva varmvattenberedaren Vitocell för högsta varmvattenkomfort, ända till högkvalitativa solfångaranläggningar för kostnadseffektiv kompletterande uppvärmning.

Produkten i genomskärning

Översikt

Värmeeffekt (kW)
5,7 till 10,4 kW
COP vid värmedrift
beroende på effektnivå upp till 5,0
Energieffektivitetsklass enligt EU-förordning 811/2013 uppvärmning, genomsnittliga klimatförhållanden - lågtemperaturanvändning (35 °C) / Medeltemperaturförbrukning (55 °C)
energieeffizienklasse.png
A++ / A++
Energieffektivitetsklass varmvattenproduktion
A
Användningsområde
icon-wohngebaeude.png
Enfamiljshus, nybyggnation
Manövrering
icons-vitotrol-app.gif
Vitotronic 200 reglering med klartext- och grafikdisplay, kan styras via Vitotrol App
Varmvattenberedning
Integrerad solvarmvattenberedare på 220 liter
Fler egenskaper
”Naturkyla”-funktion med NC-box som tillval
Vitocal_343-G_Schnitt.png