AC-box – aktiv och passiv kyla med värmepump

 

Dra nytta av följande fördelar
 

  • Bekväm temperaturkontroll via värmepumpen
  • ”Aktiv kyla” och ”naturkyla”
  • De kompakta måtten spar plats
  • Bortledd värme kan användas direkt


Effektiv kylning på varma dagar

AC-boxen möjliggör ihop med en värmepump användning av ”naturkyla” och ”aktiv kyla”.

Vid ”naturkyla” överförs överflödig värme från bostaden via värmekretsen till svalare mark eller grundvatten. Det enda som drar ström är cirkulationspumparna.

Med ”aktiv kyla” fungerar värmepumpen som ett kylskåp. Värmepumpen kopplar med hjälp av AC-boxen om ut- och ingångarna och leder avkylt vatten via kompressorkretsen till de rum i fastigheten som ska kylas.


Använda bortledd energi

Den värme som letts bort från rummen kan återanvändas. Exempelvis kan den värma tappvarmvatten eller en bassäng.

På så sätt binds kyl- och värmefunktionen samman på ett effektivt sätt.

AC-box till vänster bredvid värmepumpen

WP_AC-Box.png