AC-box – aktiv och passiv kyla med värmepump

 

Fördelar 

  • Bekväm temperaturkontroll via värmepumpen
  • ”Aktiv kyla” och ”naturkyla” inomhus
  • Kompakt design spar plats
  • Bortledd värme kan användas direkt


Kyla inne när det är varmt ute

AC-boxen, ihop med en värmepump, möjliggör användning av ”naturkyla” och ”aktiv kyla”.

Vid ”naturkyla” förs överflödig värme från bostaden via värmekretsen till svalare mark eller grundvatten. Det enda som drar ström är cirkulationspumparna.

Med ”aktiv kyla” fungerar värmepumpen som ett kylskåp. Värmepumpen kopplar med hjälp av AC-boxen om ut- och ingångarna och leder avkylt vatten via kompressorkretsen till de rum i fastigheten som ska kylas.


Använda bortledd energi

Den värme som letts bort från rummen kan återanvändas. Exempelvis kan den värma tappvarmvatten eller en pool.

På så sätt binds kyl- och värmefunktionen samman på ett effektivt sätt.

AC-box till vänster bredvid värmepumpen

WP_AC-Box.png