Vitocell 100-U/100-W

Lösningen för en prisvärd tappvarmvattenuppvärmning i kombination med solfångare och värmepanna. Varmvattenberedare med solfångarregleringsmodul (typ SM1) eller Vitosolic 100 (typ SD1).


Dra nytta av följande fördelar

  • Bivalent varmvattenberedare som är komplett utrustad för en snabb och enkel anslutning av solfångaranläggningar för tappvarmvattenuppvärmning.
  • Korrosionsskyddad beredare av stål med Ceraprotect-emaljering. Extra katodskydd via en magnesiumanod. Strömanod kan levereras som tillbehör.
  • Enkel och snabb montering – pumpgrupp, rör, påfyllningsarmatur, solfångarreglering, två beredartermometrar samt en luftavskiljare/avluftare är integrerade i ett hus som monteras på beredarbehållaren.
  • Integrerad påfyllningsarmatur för enkel sköljning och tömning av solfångaranläggningen.
  • Alla komponenter är perfekt anpassade till varandra och klara för anslutning. På så sätt går installationen lätt och snabbt.
  • Hela vattenvolymen värms upp tack vare att värmeslingorna går ända ned till beredarens botten.
  • Hög varmvattenkomfort tack vare snabb och jämn uppvärmning med stora värmeslingor.
  • Låga värmeförluster tack vare högeffektiv och heltäckande isolering.

Produkten i genomskärning

Vitocell-100-U-W-Schnitt.png