Vitocell 140-E

För hetvattenackumulation i kombination med solvärmesystem, värmepumpar och fastbränslepannor.


Dra nytta av följande fördelar

  • Förenklad installation genom integrering av solvärmeväxlaren. Det behövs ingen extra pump.
  • Optimerad anslutning av flera värmealstrare, inklusive värmepumpar och fastbränslepannor.
  • Som tillval kan en elkassett integreras.
  • Färskvattenmodul för hygienisk tappvarmvattenuppvärmning enligt genomströmningsvärmarprincipen finns som tillbehör.
  • Anslutningssatsen med Solar-Divicon för montering på Vitocell kan levereras som tillbehör.

Produkten i genomskärning

Vitocell-140-E-Schnitt.png