Vitocell 360-M

Anslutning av flera värmealstrare och hygienisk tappvarmvattenuppvärmning med höga tappningsvolymer och utrymmessnål utformning i en kombitank.


Dra nytta av följande fördelar

  • Kombination av hetvattenackumulatortank och varmvattenberedare
  • För värmeanläggningar med flera värmealstrare. Särskilt effektiv i kombination med Viessmanns solvärmesystem för tappvarmvattenuppvärmning och kompletterande uppvärmning.
  • Separata anslutningar på olika höjd gör det möjligt att använda olika typer av värmealstrare, t.ex. fastbränslepannor. Detta påverkar inte temperaturskiktningen.
  • Litet platsbehov och snabb montering – varmvattenberedare och ackumulatortank i ett
  • I beredarbehållaren finns ett elastiskt och spänningsfritt korrugerat tappvattenrör. Röret är tillverkat av höglegerat, rostfritt stål
  • Optimalt tillvaratagande av solenergin genom riktad nedkylning i det nedre området tack vare det korrugerade tappvattenrörets stora värmeväxlaryta
  • Temperaturskiktaren ser till att solenergin skiktas efter temperatur. På så sätt är soluppvärmt tappvarmvatten snabbt tillgängligt.
  • Anslutningssatsen med Solar-Divicon för montering på Vitocell kan levereras som tillbehör.  

Produkten i genomskärning, med Solar-Divicon (tillbehör)

Vitocell-360-M-Schnitt.png