Varmvattenförsörjning för alla behov - Vitocell

Varmvatten är ett av de viktigaste hushållsartiklarna i våra breddgrader. Oavsett om det gäller morgonduschar eller det avkopplande helgbadet: för de flesta innebär välmående att vatten finns tillgängligt hela tiden. Varmt vatten kan produceras och lagras på olika sätt. I produktionen skiljer vi mellan centraliserad och decentraliserad varmvattenproduktion.

Centraliserad och decentraliserad varmvattenproduktion

Vid centraliserad produktion av varmvatten är en befintlig värmekälla väsentlig. Den ger det inte bara värme för uppvärmning av rummet, utan även uppvärmning av det önskade varmvattnet. För att säkerställa att hett vatten strömmar ut ur kranen när som helst, är en sådan värmare utrustad med en hetvattentank. Tanken är antingen i emaljerat eller rostfritt stål. Behållarna är termiskt isolerade så att de håller vatten vid en konstant temperatur över en längre tidsperiod.

En varmvattenberedare säkerställer den decentraliserade vattenuppvärmningen

Till skillnad från den centrala varmvattenberedningen är det inte nödvändigt att ansluta till en värmegenerator för den decentraliserade varianten. Med en varmvattenberedare värms varmvattnet till önskad temperatur endast när det behövs. Vid en liten lagertank eller underlagsförvaring lagras det heta vattnet. Båda brukar drivas av el och därmed enkla att placera.

Vitocell miljöbild

Vitocell varmvattenberedare

I utbudet av Vitocell-beredare finns varmvattenberedare för alla krav och behov. Beroende på vattenbehovet och installationsförutsättningarna väljer du en sido- eller underplacerad varmvattenberedare.

Universell vattentank

Vid ett betydligt större behov av dricksvatten, är Vitocell 100-V en stående varmvattenberedare som är idealisk. Den finns i två färger och har en kapacitet på 160 till 950 liter. Vid behov kan flera lagringsbehållare för varmtvatten kombineras för att bilda batterier. Beroende på modellen är Vitocell 100-V speciellt lämpad för varmvattenuppvärmning i kombination med värmepumpar eller kondenseringskedjor.

Vitocell varmvattentank

Varmvattentank i rostfritt stål

Speciellt vid lagring av dricksvatten är det viktigt att hygienkrav efterlevs. Förutom den högkvalitativa Ceraprotect-emaljens beläggning erbjuder Viessmann därför också hettvattentankar av rostfritt stål. De saknar beläggning och ger, tack vare deras kemiska egenskaper, många års skydd mot korrosion.

Varmvattentankarna i rostfritt stål inkluderar Vitocell 300-V och Vitocell 300-H (ej tillgänglig på svenska marknaden).

Prata med en specialist vid inköp av varmvattentank

För långsiktigt hållabr, säker och ekonomisk drift bör ditt värmesystem och varmvattentanken optimeras från start. Det spelar ingen roll om det är en värmepump, fastbränslepanna, olje- eller gasuppvärmning som ska kombineras med en hetvattentank. Råd från en specialist är otroligt värdefullt. De hjälper dig inte bara med val av system utan tar även hand om bäst placering, anslutning och eventuellt underhåll av varmvattentanken.

Med hjälp av vår sökfunktion, hittar du rätt kontaktperson i ditt område genom några få steg.