Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs

Tips för kontroll av värmesystemet före vintern

Fråga en expert om råd
Bild: © zedspider / Shutterstock.com

Se till att din uppvärmning är redo för vintern

När det fortfarande är varmt och skönt ute tänker du sällan på värmesystemet. Men du bör verkligen överväga att testa ditt värmesystem innan vintern kommer. Med Viessmanns värmekontroll blir det en snabb och enkel process.

Följande kortfattade guide är ett exempel på de steg som ingår i värmekontrollen. Se i bruksanvisningen för ditt värmesystem vilka driftssteg som måste utföras för kontrollen.

Så här enkelt är det att kontrollera din uppvärmning

  • Tryck på knappen för festläge tills temperaturdisplayen blinkar.
  • Ställ in temperaturen på 35 °C.
  • Tryck på OK för att bekräfta.

Ställ in rumsregulatorn eller termostaten på max.

Vänta en halvtimme innan du kontrollerar om kylaren blir varm. Vänta minst 1,5 timme med golvvärme innan du kontrollerar att den fungerar korrekt.

Avsluta testet genom att trycka på partyknappen upprepade gånger.

Värmen fungerar!

Du kan se fram emot en trevlig och mysig vintersäsong.

Har du inte lyckats?

Prova våra tips eller kontakta din värmeentreprenör direkt.

Tips

Avluftning av radiatorer, kontroll av systemtryck

Du kan lätt själv identifiera två vanliga orsaker till att värmen inte blir ordentligt varm. Och med lite teknisk kunskap kan du också åtgärda dem själv.

Om radiatorerna gurglar eller låter, tyder det oftast på att det finns luft i systemet. I det här fallet är det enda som hjälper att avlufta systemet.
Kontrollera systemtrycket Rätt vattentryck är viktigt för att värmesystemet ska fungera effektivt. Det "optimala trycket" visas av det "gröna området" på tryckdisplayen. Information om påfyllning finns i "Heating system water pressure" på heizung.de.

Bruksanvisningar

Se i bruksanvisningen under "Komfortläge".

Se i bruksanvisningen under "Komfortfunktion för festläge".

Titta i bruksanvisningen under "Festläge".

Titta i bruksanvisningen under "Festläge".

Se i bruksanvisningen under "Komfortfunktion".

Bruksanvisningen för din Viessmann-produkt hittar du i vår ViBooks-databas.