Vitocrossal 200 CM2B med Inox-Crossal värmeväxlare och Matrix-strålningsbrännare


Dra nytta av följande fördelar

 • Kondenserande gaspanna, 87 till 311 kW (som kaskad upp till 622 kW)
 • Med driftstemperatur upp till 95 °C och drifstryck upp till 6 bar för ett brett användningområde till både modernisering och nybyggnation
 • Årsverkningsgrad upp till 98% (Hs)
 • Hög driftsäkerhet och lång livslängd tack vare korrisionsbeständig, värmeöverförande Inox-Crossal yta av högkvalitativt rostfritt stål
 • Värmeöverförande Inox-Crossal yta för en högeffektiv värmeöverförande yta med hög kondensation
 • Förbränning med med låga utsläpp genom låg brännkammarbelastning och genomströmningsbrännkammare
 • Självrengörande effekt tack vare släta ytor av rostfritt stål
 • Matrix-strålningsbrännare för extra tyst och miljöskonande drift med ett moduleringsområde från 33 till 100%
 • Rumsluftberoende eller rumsluftoberoende drift
 • Alla röranslutningar kan monteras uppifrån
 • Lättmanövrerad reglerutrustning även för flerpanneanläggningar

 

Rekommendationer

Lokala Viessmann partner

Kontakt med lokal Viessmann partner för offert, installation eller service

Vitocrossal 200 Typ CM2B Kondenserande gaspanna

Kondenserande gaspanna Vitocrossal 200 Typ CM2

Den kondenserande gaspannan Vitocrossal 200 CM2B är med sin nya Vitotronic-reglering nu ännu mer flexibel att använda. Ger en trygg och tillförlitlig värmeproduktion i bland annat flerbostadshus och kommersiella byggnader.

Kondenseringsteknik till bästa pris/prestanda förhållanden

Vitocrossal 200 är en högkvlitativ kondenserande gaspanna i omfånget 87 till 311  kW som ger det bästa pris/prestanda förhållandet. Vitocrossal 200 har likt Vitocrossal 300 en Inox-Crossal värmeväxlare i högkvalitativt rostfritt stål och en Matrix-strålningsbrännare.

Vitocrossal 200 fungerar med både rumsluftberonde samt rumsluftsoberoende drift över hela effektområdet.

Vitocrossal 200 i kaskad upp till 622 kW

Kaskadanläggning upp till 622 kW

Från utgångseffekterna från 29 kW och upp kan Vitocrossal 200 pannorna kaskadkopplas med en gemensam övergripande styrning och gemensam avgaskanal. För två kaskadkopplade pannor kan Viessmann leverera färdiga kaskadkopplade avgaskanaler i rostfritt stål med avgasspjäll och motor, samt hyudrauliska röranslutningar för ihopkoppling kompletta med bland annat motorer och trottelventiler.

Komfortabel kaskadreglering

Den integrerade kaskadregleringen för upp till åtta pannor underlättar installationen och driften av kaskasystemen. Driftläget för varje panna visas på den tydliga färgskärmen.


Brett regleringsprogram

 

Den integrerade regleringen anpassas efter vilken typ av system pannan skall arbeta i enligt följande:

●  Vitotronic 100 för Konstant panntemperatur
●  Vitotronic 200 för  utetemparaturstyrd drift
●  Vitotronic 300 als witterungsgeführte Kesselregelung mit integrierter Kaskadenfunktion

Alle Versionen verfügen über ein integriertes Kommunikationsmodul mit LAN/WLAN-Interface für Service und Fernbedienung. Eine Mischer-Erweiterung für drei Heizkreise ist als Zubehör erhältlich.

Komfortable und leistungsstarke Regelung Vitotronic mit Farb-Touch-Display
MatriX-Strahlungsbrenner für besonders geräuscharmen und umweltschonenden Betrieb

MatriX-Strahlungsbrenner für besonders geräuscharmen und umweltschonenden Betrieb

Produkten i genomskärning

Vitocrossal-200-CM2-311kW-Schnitt.png

warmwasserspeicher.jpg

Anpassade till varandra: systemteknik

”Helheten är större än summan av delarna.” I enlighet med denna princip erbjuder Viessmann inte bara separata uppvärmningskomponenter som motsvarar Viessmanns höga standard när det kommer till kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet. Samtliga produkter är dessutom integrerade i och avpassade för ett komplett system, där alla komponenter passar perfekt ihop. För bara ett perfekt samspel mellan systemintegrerade komponenter kan utnyttja den innovativa spjutspetsteknikens fulla potential.

Viessmanns systemteknik omfattar allt det som behövs för en tillförlitlig och ekonomisk uppvärmning. Från Vitotronic reglerutrustning med trådlös styrning och den effektiva varmvattenberedaren Vitocell för högsta varmvattenkomfort, ända till högkvalitativa solfångaranläggningar för kostnadseffektiv kompletterande uppvärmning.