Vitomax 300-HW M96A högtryckshetvattenpanna

För upp till 210 °C framledningstemperatur

Dra nytta av följande fördelar

  • Förbränning med små utsläpp av skadliga ämnen med liten emission av kväveoxid
  • Säker värmeavledning; förenklad röranslutning
  • Små strålningsförluster tack vare optimal isolering
  • Manöverskåpet Vitocontrol för alla pannspecifika reglerutrustningar och styranordningar
  • Godkänd enligt direktivet om tryckbärande anordningar 97/23/EG

Drift med låga utsläpp långt under gränsvärdena

Vitomax 300-HW är en högtryckshetvattenpanna för olja och gas som kan användas för framledningstemperaturer upp till 210 °C. Den har ett driftstryck på 6 till 20 bar. Värmeeffekten är mellan 3,5 och 16 MW.

Flamrörets optimala dimensionering ger drift med låga utsläpp vid fullast och i kontinuerlig drift. I gasdrift är trestråkspannans (low NOₓ-serien) NOx-utsläpp under 70 mg/Nm³, vid oljedrift under 150 mg/Nm³.

För Vitomax krävs inget min. hetvattenflöde.
Breda vattenkanaler och stor vattenvolym ger god självcirkulation.

Inga ytterligare pannpumpar behövs, vilket underlättar röranslutningen.

Konstruktion som är enkel att underhålla

Precis som alla pannor i Vitomax-serien har Vitomax 300-HW flera inspektionsluckor. Vitomax-värmealstrare har därmed alla förutsättningar för långa kontrollintervall.

Vridbara pannluckor som är enkla att öppna underlättar underhåll och rengöring. Komponenter, som t.ex. gasarmaturer eller brännare, behöver inte demonteras, vilket leder till lägre driftskostnader.

Tack vare vattenkylda brännargenomföringarna behövs ingen torkning av murinstallationer, vilket gör att idrifttagandet går snabbare.

Vitomax pannor

Kontakta Viessmann

Kontakta oss på Viessmann Värmeteknik AB för mer information eller offert på denna typ av panna

08-47 48 800 sänd email

Produkten i genomskärning

Vitomax 300-HW M96A i genomskärning