Vitomax 200-LW M62A – en driftsäker stor panna


Dra nytta av följande fördelar

  • Anpassade systemlösningar för hög driftsäkerhet
  • Enklare och snabbare projektering
  • Brännare med låg emission
  • Tillval för fjärrövervakning och O2-reglering
  • Belastningsbar pannplåt


Alla komponenter är anpassade till varandra

Det nya systemet för lågtryckshetvattenpannan Vitomax 200-LW M62A ger en hög projekterings- och beräkningssäkerhet för en stor panna.

Vid sidan av de höga kraven på kvalitet och flexibilitet är det också viktigt att komponenterna är anpassade till varandra.

Som tillbehör finns bland annat en avgasvärmeväxlare som förbättrar pannans verkningsgrad till 95 procent.

Returanpassningar samt avgaskomponenter kompletterar systemet.


Enkel att serva och belastningsbar

Vid kontinuerlig drift är hetvattenpannan Vitomax ett bra val eftersom den är enkel att serva tack vare den vattenkylda brännargenomföringen och bakre omfördelare utan murinstallationer.

De stora rensluckorna sänker även underhållskostnaderna.

Den belastningsbara pannplåten ingår i leveransen. Den underlättar montering och underhåll samt skyddar isoleringen mot skador.

Vitomax pannor

Kontakta Viessmann

Kontakta oss på Viessmann Värmeteknik AB för mer information eller offert på denna typ av panna

08-47 48 800 sänd email

Anpassat paket/system

Vitomax_200-LW_M62A_System.png