Vitomax 200-LW M62A hetvattenpanna

Driftstryck upp till 16 bar

Dra nytta av följande fördelar

  • Förbränning med små utsläpp av skadliga ämnen med liten emission av kväveoxid
  • Säker värmeavledning; förenklad röranslutning
  • Små strålningsförluster tack vare optimal isolering
  • Manöverskåpet Vitocontrol för alla pannspecifika reglerutrustningar och styranordningar
  • Uppfyller EU-direktivet för tryckbärande anordningar 97/23/EG eller gasanordningar 90/396/EEG

Hetvattenpanna upp till 120 °C framledningstemperatur

Vitomax 200-LW typ M62A är en hetvattenpanna för framledningstemperaturer på max. 120 °C. Det tillåtna driftstrycket är 6, 10 och 16 bar och värmeeffekten är 2,3 till 6,0 MW.

Viessmann erbjuder även kompletta Vitomax-hetvattenanläggningar som förmonterade systsem för snabbt montage och idrifttagande.

Skräddarsydda med passande komponenter

Viessmann har även passande tillbehör för dessa anläggningar (110 °C eller 120 °C). Vi för till exempel anordningar för värmeåtervinning, värmefördelning och tryckhållningssystem.

Vitomax pannor

Kontakta Viessmann

Kontakta oss på Viessmann Värmeteknik AB för mer information eller offert på denna typ av panna

08-47 48 800 sänd email

Produkten i genomskärning

Vitomax 200-LW M62A i genomskärning