Ved-, flis- och pelletspannor 

Viessmanns träbränslepannor har en hög verkningsgrad och sparsam förbrukning. Ser man till hela investeringen är uppvärmning med träbränsle ett ekonomiskt alternativ med dagens energipriser.