Biobränslepannor för kommersiellt bruk

Viessmanns biobränslepannor har en hög verkningsgrad och sparsam förbrukning. Ser man till hela investeringen är uppvärmning med biobränsle ett ekonomiskt alternativ med dagens energipriser.

För värmeproduktion inom den kommersiella sektorn finns det många möjligheter och biobränslepannor är särskilt imponerande på grund av flera kvalitetsegenskaper och värmetekniken är extremt pålitlig och effektiv

Uppvärmningsteknik med en riktigt lång tradition

Inget värmesystem har en så lång tradition som uppmärmning med trä. I tusentals år har människor använt trä för att generera värme. Och knappast något annat värmesystem har gått igenom mer optimering än den klassiska bränslepannan. Med tiden har dessa pannor blivit mycket effektiva och idag finns toppmoderna system som uppnår en effektivitet på över 90%, även utan kondenseringsteknik, oavsett om de är designade för stockar, pellets, träflis eller alla ovanstående.