heizen-holzhackschnitzel.jpg

Flis

Flis är finfördelat (t.ex. hackat), naturligt trä med eller utan bark. Bränslestandarden SS-EN 17225-4 gäller.

Flispannor