Pellets

Pellets

Pellets är det mest komprimerade träbränslet och har ett högt värmevärde. Vid tillverkning av pellets enligt den tyska standarden DIN-plus eller österrikiska ÖNORM används 100 procent naturliga trärester. Detta råmaterial eller avfall i form av hyvel- eller sågspån uppstår i stora mängder inom träbearbetningsindustrin.

Pelletspanna

Pelletsuppvärmning och solteknik är en optimal kombination!