Isackumulatorsystem

Idag använder sig värmepumpar av den omgivande luften, marken eller grundvatten som värmekällor. Det nya konceptet för isackumulatorsystem kombinerar luft- och jordvärme och kan även använda sig av solbestrålning som värmekälla.