Speicher-Wassererwaermer_stehend.jpg

Passande lösningar för alla tillämpningar

Viessmanns Vitocell-sortiment innehåller lösningar för alla behov. Anslutningar på olika höjd gör det möjligt att kombinera hetvattenackumulatortanken med olika typer av värmealstrare, t.ex. träbränslepannor eller värmepumpar.