Vitocell 100-E/-W

Hetvattenackumulatortank

Vitocell 100-E/-W typ SVW

För hetvattenackumulation i kombination med värmepumpar.
Utförande enligt DIN 4753. Beredarvolym: 200 liter

Vitocell 100-E typ SVP

För hetvattenackumulation i kombination med solvärmesystem, värmepumpar och fastbränslepannor.
Utförande enligt DIN 4753. Beredarvolym: 400 liter

Vitocell 100-E typ SVPA

För hetvattenackumulation i kombination med solvärmesystem, värmepumpar och fastbränslepannor.
Utförande enligt DIN 4753. Beredarvolym: 750, 950, 1500 och 2000 liter


Dra nytta av följande fördelar

  • Kan användas i värmesystem med flera värmealstrare och flera värmeförbrukare tack vare flera framlednings- och returanslutningar samt extra anslutningar för mätställen. Särskilt lämpad att kombinera med solvärmesystem, värmepumpar och fastbränslepannor.
  • Finns speciellt med 200 liters volym som tillbehör till värmepumpsystem.
  • Låga värmeförluster tack vare heltäckande kvalitetsisolering.
  • Färskvattenmodul Vitotrans 353 för hygienisk tappvarmvattenuppvärmning enligt genomströmningsvärmarprincipen finns som tillbehör. För beredare med 750 och 950 liter även för montering på beredaren.

 

Produkten i genomskärning

Vitocell-100-E-Schnitt.png