Kazakstan

Vår representation i Kazakstan

Представительство Viessmann в Казахстане
ул. Казанат, 1/1, Бизнес Центр "Тime"
KZ 010000 г. Астана
Казахстан

Тел.: +7 7172 955556
Тел.: +7 7172 955557
Тел.: +7 7172 955558
Факс: +7 7172 955554
E-Mail: info-kz@viessmann.com

Дальнейшую информацию на русском языке получите Вы на
www.viessmann.ru


Representant Viessmann Kazakstan
Qazanat Str. 1/1
KZ 010000 AstanaKazakstan

Telefon: +7 7172 955556
Telefon: +7 7172 955557
Telefon: +7 7172 955558
Telefax: +7 7172 955554
E-Mail: info-kz@viessmann.com

Further information in English
www.viessmann.com