Metanisering av överflödig ström gör att vanliga kraftverk inte behövs

Utbyggnaden av förnybar energi ställer nya krav på strömförsörjningen. Väderberoende regenerativ energi som vind och sol står inte hela tiden till förfogande, utan varierar. Därför finns det toppar i strömgenereringen som idag kan jämnas ut genom reglering i konventionella kraftverk. Den större andelen regenerativ energi gör att innovativ ackumuleringsteknik blir allt viktigare.

Det tyska naturgasnätet har mycket stor lagringskapacitet. Därför är det fördelaktigt att generera syntetisk metan av överflödig vind- eller solfångarström – med hjälp av Power to Gas-teknik.

MicrobEnergy GmbH – specialist på metanisering

Företaget MicrobEnergy GmbH i Viessmann Group utvecklar och säljer mikrobiologiska produkter och systemtekniska komponenter. Dessutom är företaget specialiserat på processtyrning och optimering av biologiska system.

Mellansteg elektrolys

Funktionsprincipen för Power to Gas kan i stora drag beskrivas så här: Överflödig ström omvandlas till väte med hjälp av elektrolys. Sedan följer ett så kallat metaniseringssteg där syntetisk metan utvinns ur väte och koldioxid (CO2). CO2 kan även utvinnas ur industriella processer, omgivningsluften eller naturgasanläggningar.

Mikroorganismer omvandlar strömmen till metan

För detta steg använder MicrobEnergy speciella mikroorganismer som omvandlar väte och kol till ren metan. Mikroorganismerna arbetar vid omgivningstryck och -temperatur. Det finns inga särskilda krav på renhet i utgångsgasen.

Syntetisk metan som utvunnits på detta sätt kan antingen lagras i en gasackumulator och vid behov omvandlas till ström med en värmecentral eller matas direkt till naturgasnätet.

Sammankoppling av ström- och naturgasnät

Därmed blir ström den huvudsakliga energin och kan användas för värmegenerering eller omvandlas tillbaka till ström med en kraftvärmekoppling. Denna sammankoppling av ström- och naturgasnät är en viktig förutsättning för att energiomställningen ska lyckas.
 

Den överflödiga strömmen blir metangas med hjälp av elektrolys och CO2. Den kan transporteras och lagras i naturgasnät och vid behov omvandlas till ström igen.

 

Sammankoppling av ström- och naturgasnät
Kontakt

Kontaktperson

Ulrich Schmack
MicrobEnergy GmbH
Bayernwerk 8
D-92421 Schwandorf

sänd email