Solceller för kommuner 

Olika värmekrav inom kommunal sektor erbjuder goda möjligheter till användning av solvärmesystem. Dessa kan bland annat användas för uppvärmning av vatten och för uppvärmning vid byggnation av flervåningshus.