Solar-1-2.jpg

Solvärmesystem för varmvattenuppvärmning och kompletterande uppvärmning

Den som idag planerar att investera i en ny värmeanläggning bör redan från början räkna med en solfångaranläggning som komplement. De sörjer för en låg energiförbrukning och kan leda till en billigare faktura för dina energikostnader.