Solar-1-2.jpg

Solvärmesystem för varmvattenuppvärmning och kompletterande uppvärmning

Den som idag planerar att investera i en ny värmeanläggning bör redan från början räkna med en solfångaranläggning som komplement. De sörjer för en låg energiförbrukning och kan leda till en billigare faktura för dina energikostnader.

Vakuumrörsolfångare

Effektiv användning av solvärme – absorbatorn med högselektivt ytskikt fångar upp extra mycket solenergi och har därigenom en hög verkningsgrad. Samtidigt garanterar vakuumet i rören en extra effektiv isolering. På så sätt uppkommer nästan inga förluster mellan glasrör och absorbator och solfångaren kan omvandla även små mänger direkt solljus till användbar värme. Framförallt under sen höst eller tidig vår och under vintermånaderna när utetemperaturen är låg använder vakuumrörsolfångaren den solstrålning som finns tillgänglig särskilt effektivt.