Solvärme

Vakuumrörsolfångare närvärme

Effektiv varmvattenuppvärmning och kompletterande uppvärmning

Rörsolfångare har funnit på marknaden länge och tekniken är väl beprövad. Jämfört med andra solfångartekniker uppnår man med rörtekniken den högsta verkningsgraden och de fungerar i stort sett året runt lite beroende på var i landet du befinner dig. 

Om du planerar att investera i en ny värmeanläggning kan det vara en god idé att räkna med en solfångaranläggning som komplement. De sörjer för en låg energiförbrukning och kan leda till lägre energikostnader.