Träbränslepannor närvärme

Viessmanns träbränslepannor har en hög verkningsgrad och sparsam förbrukning. Ser man till hela investeringen är uppvärmning med träbränsle ett ekonomiskt alternativ med tanke på dagens energipriser.