heizen-holz-scheitholz.jpg

Ved

Ved är perfekt för alla de som själva kan skaffa fram bränslet, t.ex. från det egna skogsbruket. Veden måste lagras torrt och tillåtas torka så att den har en så låg restfuktighet som möjligt. Dessutom behövs en hetvattenackumulatortank för att säkra en kontinuerlig värmeförsörjning.

Vedpannor

Ser man till hela investeringen är uppvärmning med träbränsle ett ekonomiskt alternativ med dagens energipriser. Viessmanns träbränslepannor har en hög verkningsgrad och sparsam förbrukning.