Inloggning för Viessmann-partners

Fråga om rådgivning nu
Privat Branschproffs
Vitocell 100-U

Bivalent varmvattenberedare

Stående, kompakt beredare (bivalent) med solfångarregleringsmodul (typ SM1) för manövrering via Vitotronic reglerutrustning eller med reglerutrustningen Vitosolic 100 (typ SD1), beredarvolym: 300 liter

Korrosionsskyddad beredare
Enkel anslutning av solfångaranläggningar
Hög varmvattenkomfort
Enkel och snabb montering

Hitta en specialist på installation, service och rådgivning nära dig

Hitta en installatör nu
Korrosionsskyddad beredare av stål

med Ceraprotect-emaljering. Extra katodskydd via en magnesiumanod. Strömanod kan levereras som tillbehör.

Ytterligare katodiskt skydd via magnesiumanod

Anod för påtryckt ström finns som tillbehör

Bivalent varmvattenberedare

som är komplett utrustad för en snabb och enkel anslutning av solfångaranläggningar för tappvarmvattenuppvärmning.

Integrerad påfyllningsarmatur

för enkel sköljning och tömning av solfångaranläggningen.

Låga värmeförluster

tack vare högeffektiv och heltäckande isolering.

Alla komponenter är perfekt anpassade till varandra

och klara för anslutning. På så sätt går installationen lätt och snabbt.

Hela vattenvolymen värms upp

tack vare att värmeslingorna går ända ned till beredarens botten.

Hög varmvattenkomfort

tack vare snabb och jämn uppvärmning med stora värmeslingor.

Finns i Vitosilver och Vitopearlwhite

Finns i Vitosilver och Vitopearlwhite (som Vitocell 100-W), utom för typ CVUD-A (endast i Vitopearlwhite)

Klass för energieffektivitet

Typ CVUD: B, typ CVUD-A: A

Enkel och snabb montering

pumpgrupp, rör, påfyllningsarmatur, solfångarreglering, två beredartermometrar samt en luftavskiljare/avluftare är integrerade i ett hus som monteras på beredarbehållaren.


Vitocell 100-U - Varmvattenberedare med solfångarregleringsmodul

Med två indirekta slingor; den undre tar emot värme från solfångarna och den övre används för eftervärmning av pannan vid behov.

Med Solar-Divicon (med varvtalsreglerad högeffektiv cirkulationspump), integrerade rörledningar och elektronikmodul (SDIO/SM1A) för drift via Vitotronic styrenhet med energicockpit eller med Vitosolic 100 (SD1).

Detaljer om produkten

Cylinderkapacitet
  • Typ CVUD: 300 liter
  • Typ CVUD-A: 300 liter
Klass för energieffektivitet
  • Typ CVUD: B
  • Typ CVUD-A: A
Produkttvärsnitt Vitocell 100-U typ CVUD (300 liter)