Internet-Gränssnittet Vitoconnect 100 (Typ OPTO1)

WiFi gränssnitt för kontakt mellan värmeprodukt och App för styra och underhålla värmesystemet via Vitoguide. Kopplas med en kabel direkt på Vitotronic regleringen.

I Vitoconnect 100 har ett omfattande säkerhetskoncept implementerats som naturligtvis klarar VDE-testet för  smart home informationssäkerhet.

Levereras med

● WiFi-modul för anslutning till routern. För väggmontering
● Nätsladd med nätaggregat (1 m lång)
● Anslutningsledning med Optolink-anslutning WiFi-modul /pannkretsreglering (3 m lång)

Kommunikation

● Via Optolink-gränsnitt med pannkretsreglering
● Via WiFi till routern

Anslutningar 

● Väggkontakt (230 V / 50 Hz)
● Anslutningskabel WiFi modul/Optolink-anslutning
● WiFi kommunikation för anslutning till internet

Notera!

● Före idrifttagning måste systemkraven för kommunikation via det lokala IP-nätverket/WiFi kontrolleras.
● För driften av Vitoconnect 100 krävs en fast internetanslutning utan tids eller volymbegränsningar (datatrafik).

Rekommenderat

Lokala Viessmann partner

Kontakt med lokal Viessmann partner för offert, installation eller service


Kompatibla regleringar

Viessmann pannor med Vitotronic regleringar med Optolink-gränsnintt


Regleringar för  vägg- eller kompaktenheter

● Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B
● Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E

Regleringar för golvstående pannor
● Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
● Vitotronic 300, Typ KW3

Regleringar för värmepumpar och hybridenheter
● Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1CHänvisningar

Brandväggsinställningar

●  Vitoconnect ansluter till Server-IP 159.122.73.39
●  Port 443 måste vara öppen
●  MAC-Adressen hittas på etiketten på produkten