Vitoguide – en innovativ och digital service

Med mjukvaran Vitoguide erbjuder vi nu våra partners en innovativ lösning för övervakning av värmesystem. Brukaren drar nytta av mer trygghet och du som installatör kan alltid online se de värmesystemen du installerat.


Bild som illustrerar en mobilapp

Viktig information, direkt

Vi informerar dig omedelbart om relevanta förändringar i dina kunders enheter. Detta gör att du kan upptäcka eventuella fel före din kund och på ett proaktivt sätt hantera problemet.

 

!  Utrustningsfel

En av de enheter du installerat har ett fel eller är inte längre uppkopplad.

✓ Service efterfrågas

En av dina kunder ber om hjälp med en enhet.
 

Mer tid över till viktiga saker

Vitoguide låter dig justera de viktigaste parametrarna på avstånd. Detta gör att du sparar både tid och pengar på onödiga resor.

Kurva som illustrerar temperatur

Viktiga parametrar

Heizkurvenmanager

Styrning av uppvärmningskurva

Tillåter konfiguration av lutning och nivå.

Temperaturmanager

Styrning av temperatur

Tillåter inställning av temperaturnivå.

Zeitenmanager (kommt bald)

Tidsstyrning (kommer inom kort)

Tillåter konfiguration av uppvärmningstider.

Vitoguide - ett gränssnitt

Allt finns överskådligt i ett gränssnitt.

Med Vitoguide kan du se dina kunders system varifrån som helst. Vitoguide har liknande gränssnitt för alla typer av enheter.

Parametrar som stöds:

Driftstatus

Driftstatus

Tappvattentemperatur

Tappvattentemperatur

Panntemperatur

Panntemperatur

Utetemperatur

Utetemperatur


Framledningstemperatur

Framledningstemperatur

Värme/varmvatten

Värme/varmvatten

Driftläge

Driftläge

Värmekurva

Värmekurva