Viessmann firar 100 år!

Viessmann firar 100-årsjubileum och är mycket stolta över det. Jubileum blir ofta en upppvisning om vad som varit och vart man är idag, vilket i sig inte är fel. Men trots att vi firar 100 år har Viessmann alltid varit och kommer alltid att vara ett företag med blicken framåt. Entusiasm för innovationer är inbyggt i vårat DNA. Så är även ansvaret för kommande genarationer.

Liksom vissheten att vi bara tillsammans med våra anställda och partners kan uppfylla ett grundläggande mänskligt behov. Det grundläggande behovet av välbefinnande

Inträdandet i ett nytt sekel är alltid en milstolpe som förebådar ny teknik och nya metoder. Låt oss se fram emot ett år fyllt med nya idéer och känslomässiga stunder tillsammans. Det är trots allt inte varje dag man blir 100 år.

Varmaste hälsningar

Martin Viessmann
Maximilian Viessmann

Personal på Viessmann


Klicka på uppspelningsknappen för att starta videon. Observera att genom att spela videon överförs data till YouTube. För mer information se vår sekretesspolicy.

Viessmann 100 år - Jubileumsfilm
Viessmann 100 år - Jubileumsfilm

Framtidsutsikter

I en ny energitidsålder

År 2050 skall världen klara sig utan fossila bränslen. Detta kommer att radikalt förändra det sätt vi använder energi på.

Denna utveckling drivs av digitalisering. Våra liv kommer i allt större utsträckning bli uppkopplade med allt  från självkörande bilar som tar oss från punkt A till punkt B, till smarta hem. Ta en titt på morgondagens intelligenta energianvändning.

Komfort och energibesparing

Framtida bostäder kommer att uppfylla komfortkraven på individnivå. Till exempel, om en familjemedlem går in i vardagsrummet, kommer termostaten att automatiskt anpassa sig till dennes önskade temperatur.

 

Kvinna i hus med Viessmannprodukter

Oberoende med kraft av solen

Hushåll kommer i framtiden att fylla på energilagren under dagtid. På natten när man sover laddar man sånt som el-cyklar och elbilar så man är redo för för en ny dag med full kraft

 

Laddning av elbil

Grön el för uppvärmning etc.

Framtidens hus kommer inte bara att ge grön el till elektriska apparater eller bilen, den kommer även att leverera värme från förnybara energikällor. Om solen inte har skinit på ett tag och husets batteri börjar ta slut, kommer elbilen ta över som kraftkälla. 

Information på laptop

Elutbyte mellan grannar

Husägare som idag producerar mer grön el än de själva behöver, matar in överskottet det i det offentliga nätet. I framtiden kommer man även kunna leverera överskottsenergi till sina grannar.

 

Elutbyte mellan grannar

Vision

Tidigare och nuvarande innovationer

Det finns en lång lista över framgångar i Viessmann's 100-åriga historia, vilket inkluderar den bifferala sammansatta värmeöverförande ytan samt Matrix-strålningsbrännaren. Det finns en lång lista över framgångar i Viessmann's 100-åriga historia, inkluderat den bifferala värmeöverförande kompositytan samt Matrix-strålningsbrännare. Ända sedan företagets grundade har man varit långt före sin tid som en teknologisk innovatör som revolutionerat värmetekniken.

Satta riktmärken inom energiförbrukning

1980-talet var årtiondet med den bifferala sammansatta värmeöverföringsytan, vilket gjorde det möjligt att använda pannorna vid låga temperaturer och uppnå energibesparingar på upp till 40% utan risk för korrosion. 2001 lanserades Inox-Radial värmeväxlaren. I dagens moderna pannor säkerställer den att så mycket spillvärme som möjligt återvinns in i värmesystemet.

Biferral värmeyta

1980

Biferral värmeöverförande yta

Inox Radial

2001

Inox-Radial

Två i en

På 1960-talet var Duo-ugnen (en föregångare till endast oljeuppvärmning) mycket efterfrågad. Den kunde användas för att förbränna sådant som som koks och olja och hade en direkt varmvattenvärmning för att värma upp tappvarmvatten. Idag kombinerar Viessmann's hybridapparater intelligent de olika energikällorna gas och förnyelsebar energi i form av luft/vatten-värmepump, där den dessutom automatiskt väljer det mest kostnadseffektiva och mest gångbara alternativet för stunden.

Triola-B

1965

Triola-B

Vitocaldens 222-F

2015

Vitocaldens 222-F

Pionjär inom solenergi

Redan 1976, långt innan många husägare började titta på och installera grön el från solcellsmoduler, började Viessmann att tillverka solfångare. Varje år hjälper Viessmann's moderna plana solpaneler och vakuumrör till att minska energiåtgången för att producera värme och tappvarmvatten med en tredledel.

 Acredal-W

1978

Acredal-W

Vitosol 200-FM

2017

Vitosol 200-FM

Förnyelsebar energi

1978 lanserade Viessmann den första av sina värmepumpar som använder sig av luft, mark, vatten och berg som energikällor. Idag tillverkar företaget Vitocal-serien med högeffektiva värmepumpar som är tillräckligt kraftfulla för att producera både värme och tappvarmvatten för stora flerfamiljshus.

L-08

1981

L-08

Vitocal 300-A

2015

Vitocal 300-A


Återblick

Framgångsrika milstolpar

Ursprunget från Hof

Mästerlåssmeden Johann Viessmann startade sin egna verksamhet år 1917. Till en början reparerade han jordbruksmaskiner, för att senare förgrena verksamheten till andra områden. Han konstruerade en ny generation av värmepannor som snabbare levererade värme samtidigt som den förbrukade mindre bränsle.

Viessmann historik

I Hof vid Saale på Alsenbergerstraße grundade Johann Viessmann sitt företag.

Hans tekniska kunskaper hjälpte honom att snabbt bygga ett mycket framgångsrikt företag.

År 1928 startade företaget med att bygga värmepannor.

Ett tillverningsföretag är fött

År 1937 inrättade Johann Viessmann en fabrik i Allendorf vid floden Eder, vilket sedermera kom att bli Viessmann-koncernens huvudfabrik. År 1947 tog Johann Viessmann's son Hans Viessmann över företaget med dess 35 anställda och fortsatte att utveckla verksamheten till ett stort industriföretag.

Hans Viessmann

Under den ekonomiska boomen i 1950-talets Tyskland moderniserade grundarens son Hans Viessmann företagets produktionsanläggningar för att möjliggöra en väsentlig tillväxt i både Tyskland och andra marknader.

Den första fabriksbyggnaden i Allendorf

Den första fabriksbyggnaden i Allendorf.

Moderna pannor byggdes i Allendorf för länge sedan.

Moderna pannor byggdes i Allendorf för länge sedan.

Fabriksanställada på 60-talet

Redan på 1960-talet hade hade fabriken cirka 350 anställda och tillverkade cirka 5000 värmepannor varje år.

Hållbar framgång

Vid årsskiftet 1991/1992 satte Hans Viessmann sin son Martin som ansvarig för värmetkniken. Hans huvudsakliga fokuseringsområden var energieffektivitet och internationell expansion.

Generationsskifte


Martin Viessmann

Martin Viessmann ökade exporten från 10 till 50 procent av den totala försäljningen, vilket resulterade i öppnande av filialer i Östeuropa och Asien.

Viessmann Tekniska center

Det tekniska centret öppnade år 2017 för ökad effektivitet inom forskning och utveckling.

Maximilian Viessmann

Sedan 2016 är Maximilian Viessmann med för att driva den digitaliserade utvecklingen frammåt.


Viessmann Gruppen 2017

Verksamhet

12.000 anställda inom Viessmann runt om i världen

2,25 Miljarder euro i omsättning

54% av omsättningen utgörs av verksamheter utanför Tyskland

20 försäljningskontor över hela världen

23 Produktionsenheter i 12 länder

Försäljningsverksamhet i 74 länder