”Efficiency Plus” – resurseffektivitet, klimatskydd och anläggningssäkring vid Viessmanns säte i Allendorf (Eder)

Strategiskt hållbarhetsprojekt – ”Efficiency Plus”

Med sitt strategiska hållbarhetsprojekt ”Efficiency Plus” har Viessmann visat att de energi- och klimatpolitiska mål som har satts upp för 2050 kan uppnås redan idag. Med hjälp av teknik som redan finns på marknaden har man förutom arbets- och materialeffektiviteten framför allt tydligt ökat energieffektiviteten. Förbrukningen av fossil energi minskade med två tredjedelar och CO2-utsläppen minskade med 80 procent.


På den nya energicentralen används alla relevanta energikällor – olja och gas, precis som biomassa, solenergi och värme från luft och marken. Effektivitetstekniker som kondenseringsteknik och kraftvärmekoppling står för ett väsentligt bidrag.


För klimatvänlig produktion av värme och el används framför allt flis, som produceras på en egen snabbodling. Till detta kommer odlas poppel och pil på en yta på 180 hektar, som utgör halva det årliga behovet på 7 000 ton fast biomassa.

Kurzumtriebsplantagen.jpg

På egna snabbodlingar odlar Viessmann poppel och pil för att utvinna biomassa.

Bioenergi täcker redan i dag 77 procent av värmebehovet i Allendorf. Det långsiktiga målet är att nå en fullständig försörjning med dessa klimatvänliga energikällor. Då gäller hållbarhetsprincipen, alltså att alltid använda precis så mycket biomassa som återskapas under samma tid.

Dessutom levererar en biogasanläggning som arbetar enligt torrötningsprincipen varje år cirka 2,7 MWh el och värme. Som substrat används kvarblivet material från det inhemska lantbruket och naturskötseln samt förnybara råvaror. 2013 blev en andra biogasanläggning klar. Det är en våtrötningsanläggning som med 15 000 ton substrat varje år framställer cirka 1,6 miljoner kubikmeter biogas och som uppgraderas till naturgaskvalitet och matas ut i det offentliga nätet.

Biogasanlage.jpg

Den andra biogasanläggningen i Allendorf (Eder) arbetar enligt våtrötningsprincipen. Biogasen uppgraderas till naturgaskvalitet och matas ut i det offentliga nätet.

Med ”Efficiency Plus” har Viessmann bevisat att det går att kombinera miljöskonsamhet och resurseffektivitet med ekonomisk framgång och socialt ansvar. Projektet är ett exempel på bästa praxis. Det ska motivera andra företag och politiska beslutsfattare att också vidta eller tvinga fram åtgärder för att öka resurseffektiviteten.