Med fokus på hållbarhet 

Vi har belönats med det tyska hållbarhetspriset tre gånger

De stora utmaningarna i vår tid är klimatförändringarna, minskandet av naturens resurser och marknadens tilltagande internationalisering. Industriländerna konfronteras dessutom med en demografisk utveckling som leder till att befolkningen åldras och krymper. Dessa utmaningar kan bara bemästras på ett sätt: hållbart agerande på alla levnadsområden.

Hållbarhet – förankrad i företagets policy

Som en internationellt ledande tillverkare av värmeteknik och som familjeföretag i tredje generationen tar vi ansvar för detta. Hållbar utveckling är fast förankrad i företagets policy. Hållbar utveckling bestämmer vårt agerande.

Säkra företagets framtid och konkurrenskraft

Stödd på denna bekännelse säkrar vår hållbarhetsstrategi Viessmanns framtid och konkurrenskraft som ett familjeföretag. De viktigaste åtgärdsområdena är för oss klimatskydd, miljöskonande och effektivt utnyttjande av resurser i hela företaget med de ca 10 600 arbetsplatserna över hela världen.

Tyska hållbarhetspriset 2009

2009 – ”mest hållbara produktion”

2009 belönades Viessmann för första gången med det tyska hållbarhetspriset, den gången för den mest hållbara produktionen. Därmed belönades trendsättarroll som företaget tagit på sig med hållbarhetsprojektet ”Efficiency Plus”. Med "Efficiency Plus" visar Viessmann i Allendorf att de energi- och klimatpolitiska mål som har satts för 2050 kan uppnås redan idag. Förutom arbets- och materialeffektiviteten har energieffektiviteten förbättrats avsevärt med den teknik som finns tillgänglig på marknaden. Förbrukningen av fossil energi sjönk med 66 procent, CO2-utsläppen minskade med 80 procent.

Tyska hållbarhetspriset 2011

2011 – ”det hållbaraste varumärket”

2011 följde nästa utmärkelse med det tyska hållbarhetspriset – Viessmann korades till det hållbaraste märket i Tyskland. Juryn hänvisade i sin välkomsthälsning till att hållbarhet är förankrat i märkets kärna hos Viessmann sedan 1966. Det kommer i dag i synnerhet till uttryck i företagets engagemang för att lösa centrala frågor om energiomställning.

Tyska hållbarhetspriset 2013

2013 – ”föredömlig resurseffektivitet”

2013 följde den tredje utmärkelsen med det tyska hållbarhetspriset. Viessmann hedrades då med priset för en ”föredömlig energieffektivitet”. Juryn skrev i sin motivering: ”Viessmann är en förebild för sin bransch vad gäller resurseffektivitet. Särskilt imponerande är produkternas långa livstid, säkerställandet av att de går att reparera genom att man tillhandahåller reservdelar, den återvinningsanpassade konstruktionen och den därmed följande demonterbarheten samt ett innovativt återföringssystem.”