Innovationer

Utvecklingen av särskilt energieffektiva system för att producera värme, ånga, el och kyla står i centrum för vår forskning. Vi anpassar oss hela tiden till framtidens utmaningar och våra kunders behov. Vi sätter också standarden för den bästa tekniken.

Viessmann värmeväxlare

Innovationer på området värmeväxlare

Från den biferrala kompositvärmeytan till Inox-Radial värmeväxlare.


Inox-Radial värmeväxlare för utmärkt värmeöverföring

Med ökande effektiviteten i värmesystemen är även kraven på värmeöverföringstekniken allt större. Även här har Viessmann satt en milstolpe i värmeteknikens historia med sin Inox-Radial väremeväxlare med utmärkt värmeöverföring.

Inox-Radial används bland annat i Vitodens kondenserande gaspannor.

Inox-Radial värmeväxlare

Hög standard

Viessmann känner av tradition en plikt att uppfylla grundkravet att använda högeffektiv teknik med målet att uppnå bästa möjliga miljöskydd: Med verkningsgrader från 98 procent når våra värmesystem gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi ställer samma höga krav på energieffektivitet i våra system även när det gäller elförsörjning, kylteknik och moderna ånganläggningar. Vårt mål är att hela tiden bli bättre.

Entwicklung.jpg

Grunden för toppkvalitet läggs i utvecklingen.