Innovationer

Utvecklingen av särskilt energieffektiva system för att producera värme, ånga, el och kyla står i centrum för vår forskning. Vi anpassar oss hela tiden till framtidens utmaningar och våra kunders behov. Vi sätter också standarden för den bästa tekniken.

Meilensteine.jpg

Innovationer på området värmeväxlare

Från den biferrala kompositvärmeytan till Inox-Radial-värmeväxlare

Hög standard

Viessmann känner av tradition en plikt att uppfylla grundkravet att använda högeffektiv teknik med målet att uppnå bästa möjliga miljöskydd: Med verkningsgrader från 98 procent når våra värmesystem gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi ställer samma höga krav på energieffektivitet i våra system även när det gäller elförsörjning, kylteknik och moderna ånganläggningar. Vårt mål är att hela tiden bli bättre.

Entwicklung.jpg

Grunden för toppkvalitet läggs i utvecklingen.