Bekännelse för att skydda miljön

Som familjeföretag i tredje generationen och internationellt ledande värmetekniktillverkare bekänner vi oss inte bara till vårt sociala ansvar, utan även ansvaret för kommande generationers säkerhet i framtiden. Den kontinuerliga förbättringen av resurs- och miljöskonande åtgärder i form av hållbart agerande är därför en viktig del av vår företagsfilosofi.  


EMAS logotyp

Miljöledning etablerad sedan länge

Sedan decennier tillämpar vi konceptet med integrerat miljöskydd längs hela den värdeskapande kedjan. Process- och produktintegrerat miljöskydd har absolut prioritet före att i efterhand åtgärda skador som redan har uppstått. En miljöstyrning som redan tillämpats i många år organiserar och kontrollerar tillämpningen av miljöpolicyn.

Vi kontrollerar hela tiden att vi lever upp till de mål som vi satt upp baserat på miljöpolicyn. I Tyskland är alla Viessmanns anläggningar och distributionsanläggningar certifierade enligt DIN EN ISO 14001. Som första företag inom värmeteknikbranschen och som det andra företaget i Förbundsrepubliken Tyskland certifierades Viessmann Werke och fabrikerna i Allendorf enligt EU:s stränga miljölednings- och miljöredovisningsordning EMAS år 1995.


Energieffektiva och miljöskonande produkter

Särskilt vid utvecklingen av våra produkter är det viktigt för oss med "hållbarhet". Redan vid konstruktionen är vi uppmärksamma på att använda råvaror i produktionsprocessen på ett resursskonande sätt. Under den löpande driften utmärker sig värmepannorna av en hög termisk verkningsgrad och en lång livstid. I slutet av den tekniska livstiden återvinns Vissmanns produkter på ett korrekt sätt och värdefulla råämnen förs tillbaka i produktions- och återvinningskretsloppet.

Viessmann har fått många utmärkelser för sina tekniska innovationer och sitt föredömliga miljöengagemang, bland annat "Europeiska miljöpriset" och som "Glanzlicht" (glansdager) av Umweltallianz Hessen. Av Deutschen Energieagentur (Dena) tilldelades företaget "Energy Efficiency Award" för värmeåtervinningscentralen som man byggt upp inom ramen för "Efficiency Plus".

Miljöorganisationers logotyper

Tyska hållbarhetspriset logotyp

Hållbarhetsprojektet ”Efficiency Plus”"

I centrum för hållbarhetsengagemanget står förebildsprojektet ”Effinciency Plus”, som baseras på ett helhetskoncept för klimatskydd, resurseffektivitet och säkra verksamheten på orten. Vi ökar därmed inte bara arbets- och materialeffektiviteten i tillverkningen, utan även energieffektiviteten på tillverkar- och konsumentsidan. Resultatet blir att vi sparar 40 procent av den fossila energin och minskar CO2-utsläppen med en tredjedel. Därmed lyckas vi att frigöra energibehovet från produktionskapaciteten.

2009 belönades företaget med utmärkelsen Tyska hållbarhetspriset för ”Tysklands hållbaraste produktion 2009”, 2011 med det Tyska hållbarhetspriset för ”Tysklands hållbaraste varumärke 2011” och 2013 med Hållbarhetspriset 2013 för ”föredömlig resurseffektivitet”.