Levande värderingar

Viessmanns företagsprinciper formulerades första gången 1966 och är fortfarande en viktig bidragande faktor för vår framgång. För att hålla företagets kultur uppdaterad med de enorma förändringar som uppstått genom digitaliseringen, reviderades dessa 2016. Det är vårt uttalade mål att stärka kreativiteten och det individuella ansvaret inom företaget och därmed uppmuntra innovativitet och att snabbt genomförande av bra idéer.

Värderingarna fungerar som riktlinjer för våra dagliga handlingar.


Våra värderingar

Blå triangel

Tillsammans

Relationen med våra kunder genomsyras av samarbete och ärlighet med syfte att vi tillsammans skall uppnå ömsesidig framgång och att våra anställda erbjuds goda utvecklingsmöjligheter.

Grön triangel

Ansvarstagande

Vi är fast beslutna att ta vårt ekonomiska, ekologiska och sociala ansvar. Vårt mål är att skydda klimatet och bevara grundförutsättningarna för livet på jorden.

Gul triangel

Innovativa

Vi är en teknologisk temposättare inom vår bransch och vi kommer även i framtiden att vara med och utveckla nya tekniska lösningar.